Erfgoed Berla

Welkom op de website van Berla

De erfgoedkring van de huidige gemeente Meise

Browse Items (1856 total)

Voorwoord Betekenis van de naam Berla Berla logo Praatcafé Werkgroepen Kasteel van Boechout Archiefstuk Lidgeld

de betekenis en de rol van vlaggen in de hedendaagse wereld

familiesamenstelling Merchtem 1596-1900 ,uitgegeven in 4 delen

familiesamenstelling 1628-1850 ,uitgave in 3 delen

Brussegem Ossel Oppem

verzamelwerk in drie delen

verzamelwerk in drie delen

verzamelwerk in drie delen

verzamelwerk in 2 delen

reproductie

reproductie

reproductie

kaart

kaart

reproductie

kaart klein formaat

stafkaart 1953

reproductie tekening stamboom

reproductie van de ferrariskaart

reproductie van een historische kaart

reproducties van kaarten regio Meise in klein formaat

rijke verzamelmap over de molens in onze regio

verzameling foto's en teksten over kapellen in de regio

naslagwerk encyclopedie

verzameling van gegevens

over boerderijen

verzamelwerk over Buggenhout

plaatsnamen in Meise

perceeleigenaars ,

verzamelwerk over tram diligence fiets wegen in Meise

4 verzamelmappen

Enquête faite en pays Flammand, en pays Wallon et en pays Hollandais.

411 kaarten tekeningen Meise en omgeving
411 oude gemeente Meise geschiedenis
412 Werkersverbond K.W.B.
412 D'Hoogvorst 1 en 2
412 Burgerlijk leven
412 Bijzondere personen

414 De Buurtspoorwegen
414 Economisch leven
414 Handel
415 Estella Van Hemeldonck-Van Antwerpen
415 Poezie Schilderkunst,Vlaamse poeziedagen
415 Jozef Schakewits

415 Viering Arthur Meulemans
415 Kunstenaars Meise
415 Herman Vos
416 Sport en Spel 1 en 2
417 Oorlog en Vrede
417 Gewezen soldaten
417 Oorlog
416

412 Varia
414 Natuur en wonen
415 Davidsfonds en VEV
415 Kultuur

412 Jules Van Campenhout Varia
412 J.V.C. Viering
412 Alfred Van Campenhout viering
412 gemeenteraad

415 Concordia
415 Verenigde broeders

Situering in zijn familie; schets van zijn leven en werk, belichting van de rol di hij speelde als edelmoedig kasteelheer en de vooraanstaande plaats die hij bekleedde bij het tot stand komen van het onafhankelijke België

M.Daelemans
Lettens Jef
Diverse personen en evenementen

Gedenkboek uitgegeven in 1985 ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van het Broederschap van Sint Elooi te Meise

425 Onderwijs
425 Cultureel leven
KBG Meise
divers
425 Beiaardfeesten
425 Meester Rosiers Willem

register
stichting
425 Rekeningen
425 Programma
425 Varia

Chronologische geschiedenis van de kapel

Hoe Meise aan zijn eerste beiaard kwam.

evenementen, personen

De Scheldekruisweg van Tony Os 1 /
325 jaar boskapel /
Gheeraet Van Hemelrijck /
Parochieregisters Wolvertem 1 en 2 /
De pastoors van Meuzegem 2 Saerens P.L.
Splintergeschiedenis benamingen /
Lang en gelukkig leven (eeuwelingen) /

De Scheldekruisweg van Tony Os 2 /
De familienaam Pas /
De parochieregisters van Wolvertem /
Huwelijken te Imde 1 /
Splintergeschiedenis inschriften /

De zavelput /
Den heylighen Brixius /
Het toponiem Westrode /
Een raar huwelijk /
Parochieregisters Wolvertem 2 /
De scherprechter

In memoriam Lucien Van Hemeldonck /
Pastoors te Meise St.-Martinus /
Onze muziekmaatschappijen 1 /
Het schoolwezen te Meise /
De kartuizers te Meise /
Ruzie tussen de gildebroeders /
Humor in onze fusiegemeente /
Het hof te Gindertaelen /

In memoriam Jan Van den Eynde /
De schuttersgilde van Meise-dorp /
Gouden bruiloft Heyvaert-Van Hoeymissen /
De Parochieregisters van Wolvertem Huwelijken Imde 3

Beiaardklanken /
Parochieregisters Wolvertem Huwelijken Imde 4 /
De familie Caluwé (1590-1800) in de parochieregisters /
Onderpastoor Bellemans Daniel /
Over de kerk en de klokken in Meuzegem

De pestepidemie te Wolvertem(1667-1670) /
d' Herberghe genaempt Ste-Merten /
De kasteelklok van Bouchout /
Imde, toponomisch bekeken /
Oude foto's gilde /
De tien geboden van de Vlaming 1909.

Testamenten
Notariaat van Brabant
Familieleuzen

Twee middeleeuwse kastelen, een missiekerk, een landgoed met bidkapel, oude hoeven.....een gemeente die dergelijke historische monumenten op zijn territorium bezit moet een geschiedenis hebben.

Toespraken Van Campenhout
Krantenartikels
Affiche's

De kerk van MeiseFoto's van Meise Kerkparochie Geestelijk leven De kerk van Meise

Monografie over de Vlaamse romanschrijver (novellist en romancier) Vos (1928)

Jeugdherinnnringen van Herman Vos o.a. in zijn geboortedorp Meise. het boek is her resultaat van een lezing op verzoek van heemkundigen uit zijn Brabantsgeboortedorp Meise

programma van de viering van 25-jarig bestaan van de beiaard en hulde aan beiaardier Jef Rottiers

Acht eeuwen munten, penningen en medailles in het Hertogdom Brabant

Hof ter Hasselt : rekeningen bouw ,bespreking kaart
economisch leven
restauratie kerk
kameraadtje diaclub
Davitsfonds

Krantenknipsels allerlei
en kranten-artikels uit periode 1979- 1989

over klokken en klokkengieten

Eurolooi, vieringen

Beschrijving van de gemmente Meise. Uitgave ter gelegenheid van de opening van 700ste kantoor van de Kredietbank

literatuur over Sint Elooi

Geschiedenis van Meise tot in 1976 (deel 2) - fotoboek

maandblad ,verslagen,foto's,
diverse jaargangen

Sport en spel Priesterdag1 mei-viering Verenigingen jeugdVerslagboek Meise FC (1935-1936)

Beschrijving van de gemeente Meise door een student Toerisme in het H.I. Wemmel

Kasteelheren, het slot van Boechout door Bettesone,
fotomateriaal en beschrijving
Chateau de Bouchout :Wouters

Charlotte
Prinses Charlotte door Mia Kerckvoorde
Plantentuin
Edwin Ganz
toneelvoorstelling

Beschrijving van de kastelen van Meise - edwin Ganz

De gemeenteschool
handel en wonen
St.Sebastiaansgilde 3 eeuwen
schrijvers en kunstenaars
geestelijk leven
allerlei
jeugdgroepen

documentatie
sport
kleine landeigendom
Archeologisch onderzoek woonwijk Heimbeekveld

Geschiedenis van het koninklijk domein Bouchout en zijn kastelen

sport en spel
dichter Bert Peleman
Burgerlijk leven
economisch , cultuur
Kardinaal Sterckx
godsdienstig leven

kerkelijk leven
economisch

Boekje uitgegeven bij de inwijding van de beiaard te Meise op 10 juni 1951.

Hoe het domein van Bouchout uitgroeide van kasteelpark in 1939 tot Nationale Plantuin, heden, kader en werktuig van een wetenschappelijk inrichting

Algemeen Brabant en de regio Meise

abdijen/kerkarchief/jaarget. /tienden/fondatien/manuale
1. Abdijen
2. Meise en gehuchten
3. Kerkarchief in Rijksarchief
4. Manuale pastoors te Meys
5. Manuale 1897, 1820, 1721
6. Kerkarchief 1720
7. Verpachting tienden 20/06/1791
8.…

Geschiedenis van het koninklijk domein Bouchout en zijn kastelen

kunstvoorwerpen , kerk , kosters , glasramen , kunst , textiel , kerkstoelen , grafkelder , wijn en miswijn , obiits ,Fresco's , rekeningen , varia , rekeningen en heilige Geesttafel

Studie van de geschiedenis van het domein Bouchout en de kastelen, zijn eigenaars en bewoners.

geslacht Van Immerseele , D'Espinosa , vander Ee , Van der Linden d'Hoogvorst
De Burgerwacht
Kasteel van Meise
Standbeeld van de Baron
Varia
verkoopsakte 1881
geslacht d'oultremont , de Merode

Transilvaen , d'Assonville , Transilvaen , Roose , de Beauffort , de Ter Beers , Romée de Vicherret , Mielmont

monografie
Stella Van Antwerpen

geschiedenis van Meise vanaf de oorsprong tot aan het begin van de oorlog in 1940 (parochiewezen, verenigingen,, sociale en economische gegevens en verhalen

geslacht de France
schuttersgilde
Kardinaal Sterckx
Wapenschild
Mixt
schuttersgilden van Vlaams-Brabant

toponymie

Geschiedenis van Meise en aan aanhorigheden (Nieuwenrode, Oppem, Amelgem, Sint-Brixius-Rode, Oxdonck, Limbos en Eversem en van de monumenten geplaatst in het bredere kader van de algemene geschiedenis van België en van onze streken.

toponymie

afkloppers
neusmakers
groeningen
Bosuilen
Borgtbos
Crabbeneer
Meuzegem

Brabantse legende over de duivelschuur

diverse verhalen over Kneudden

spotnamen
lapnamen

Wegen

ontstaan van de kloostergemeenschap op Nieuwenrode

Het archief van Meise / Kerk en parochie Rossem / Zoals 200 jaar geleden (vlees) /
50 jaar geleden winkel / De school van Rode / Oude foto's kiosk dorpsplein /
Eiland

Kosters en kosterschap te Meise / De fresco's (muurschilderingen) van de St.-Martinuskerk / 20 jaar K.W.B.-Westrode

erfgoed / sociaal-cultureel


De school van Sint - Brixius Rode / Uit het notitieboek van H.Servaes / De schrikkelijke misdaad te Meysse / De clock van Rossem
Onze muziekmaatschappijen 2 /Meise miste een kans / De 'Garde-Civique' van Meise

In memoriam J.L.t' Kint / De Brabantse omwenteling / De vondst in het steengruis / Foto's werken Edwin Ganz / De malle -post.

Ganz Edwin

Ganz Edwin / Dag Sylvie Haeck

Toespraken Edwin Ganz-tentoonstelling /
Rademaekers Jozef pastoor

Mgr Alfred Daelemans, doctor honoris causa / De familie Bogaerts / Het dialect van Meise 1 / Gedenkpenningen 1 / August De Boeck / Foto's inwijding standbeeld d'Hoogvorst / Een musicus uit Meise / Foto jubelfeest Ba-tist 30 mei 1926.

Afscheid pastoor Geysen / Loflied voor Oppem / Een minnelijke schikking /
Gedenkpenningen 2 / Familie Bogaerts 2 /
Kapellekensdag / Eerste automobiel 1909 /
Een stukje Leembosch, Linbosch, Limbos /
Fanfare Concordia brieven en foto's /
Foto…

De kapel van Amelgem 1637-1987

Bie Boon, nieuwe pastoor in Meise / Gillisjans - Van Hemelrijck / Davidsfonds 1927-1952 / Zo maar ...dorpsfiguren / Foto's Wolvertem / Het dialect van Meise 3

Edwin Ganzwandeling
Barend Van Orley en de molen van Amelgem
loflied voor Oppem ,Peleman
open monumentendag 2009 Donjon
brochure Amelgem Van Den Broeck
fotomateriaal
de boerderijen
kerkelijk leven De kapel van Amelgem door Michel Van Den…

verkiezingspubliciteit 1970 , 1976 ,1982

verkiezingen 1988 en 1991

verkiezing 1994

Missionarissen aan de evangelisatie-arbeid in de wereldwijde kerk van Japan tot Guatemala

verkiezing 2000 / 2004

verkiezing 2006 / 2007

Zilveren Jubileum van een Meisese theatergroep.

voorschriften stedebouw

Geschiedenis van de "afdeeling Meysse-Wolverthem"

verslagen

infokrant uitgaven 1992 tot 1997

Het toneelleven in Meise van 1920 tot 2005. Uitgegeven ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van toneelkring Kris-Kras

tijdschriften partijen
Fusiegemeenten en de grenzen 1975 (Staatsblad)

Gros
jeugdwerkbeleidsplan
OCMW
krantenartikels

Het wapen en vlag fusiegemeente
kranten en brochures

Overzicht van het Vlaamse Volksleven

Straatnamen
leefmilieu

Beleidsplan bib
Cultuur WEB
cultuurcentra

Overzicht Vlaamse Volksleven

iconografie (foto's)
onthaalgids Meise 1997

Plaatselijk gebeuren 1940-1945

info ster
Audiovisueel Centrum
Tentoonstelling
cursiefje
krantenknipsels
Hommage aan Ward Ruyslinck
Guldensporenfeesten , guldensporenfeest

Een kijk op het bestuur en de diensten van Meise

Kunstkring
Academie voor muzische kunsten
Cultuurcentra
BIB Meise

Wegwijzer in de dienstverlening binnen en buiten het gemeentehuis

- verslagen wandelingen en zoektochten - recreatlon - wielerkoersen - de voormalige dorpsschuttersgilden in Vlaams-   Brabant (auteur Maurice Sacré 1929-1934) - wandelgids Meise ,wandelboekje : Edwin Ganzpad ,    Witherenpad , Kouterpad,…

oorlog 14-18
oorlog 40-45
politiezone
Rijkswacht

mobilisatie zakboekje Vermeiren Frans (schenking Paul Van Elewyck )

Programmabrochure

economisch leven
Geestelijk leven
Cultureel centrum De Oude Pastorie
beschrijving

verslagen , bestuur , werking

diverse krantenknipsels

Geschiedenis van Wolvertem

krantenknipsels

Dorpsmonografie Wolvertem
Zo leeft Wolvertem

plaatsnaamstudie - schenking door Van der Stichelen R. ( gesigneerd exemplaar )

algemeen

3 delen , algemeen overzicht

Thesis Dorpsmonografie Wolvertem
Histoire de Wolvertem
Parochies
Kaarten teksten over Wolvertem
Wolvertem van Agnes Luypaert
index

visie op het alcoholisme

Namen van personen die meisenierschap bewijzen

Ons dorpje / De Smedt Joannes Dionysius/
Toen kwam de greef .../ Oude spreuken en gewoonten / Petrus Gillisjans

Meise historische stoet rond de heren van Bouchout / Van Pastorie tot Rustoord /
50 jaar geleden spoorweg

Graven naar het verleden / Van Doorslaer Gaston en trekpaarden / Plaatsnamen te Wolvertem 1 / Foto gemeenteplein

Plaatsnamen te Wolvertem 2 / De slot- kapel van Boechout / Het gemeentelijk onderwijs Rossem 1


Uit de exellente cronycke van Brabant / Plaatsnamen in Wolvertem 3 / Familie D' Ours / Tijdskalender een greep in de geschiedenis / Herinneringen onderwijs Rossem / Het gemeentelijk onderwijs Rossem 2

Beiaard 10 juni 1951

Baron d' Hoogvorst / Plaatsnamen te Wolvertem 4 / Het gemeentelijk onderwijs Rossem 3 / Amelgem viert Albert Van Doorslaer / Wolvertem in computer

Nieuwjaar gifte / Gillisjans Jaak 22.7.1896 - 25.9.1989 / Nieuwjaarke zoete ons verken...te Nerom / De Mars Charles (+1907) / Het gemeentelijk onderwijs Rossem 4 / de la Marck

Cost ick, mocht ick, dorst ick, wist ick, so sou ick / Opnieuw aan de slag / Heemkunde /
Het gemeentelijk onderwijs Rossem 5 /
Van de Woestijne Karel in Meise / Spinnael Frans koster / Sint - Brixius / Een oud verhaal / Bogaerts August 100 jarige…

Kardinaal Sterckx herdacht / Kardinaal Sterckx en zijn tijd / Kardinaal Sterckx in de St.-Michielskatedraal in Brussel / Een kostbare kelk geschonken aan kardinaal Sterckx / Herinneringen aan kardinaal Sterckx

Turn en Tassis in onze gemeente / Soldaten van Napoleon 2 / Een pennentwist met historische gevolgen / Voor een militaire groet...gen. de Hennin / Een tikkeltje ondeugend maar waar / Feyen Jan Norbertijn / Aan Jan Feyen

Het hof van Meise / Turn en Tassis 2 / Stoet
Thomas - Philippe kardinaal d' Alsace.

d' Hoogvorst hulde / d' Hoogvorst cantate

Soldaten van Napoleon 3 / Een gemiste kans huis d'Hoogvorst Brussel / Prinses Charlotte, keizerin van Mexico / Het Brabantse heuvellandschap / Vos Herman

Sjoeterstoren te Westrode 1 / Had St.-Brixius Rode ook zijn priester Daens? / The lady in Black

In memoriam Bellemans René / Sjoeterstoren te Westrode 2 / Die van " Van Humbeeck" / Familiekunde /
Spaarmaatschappij Zorg Vooruit

Een duifje / Oorlogsherinneringen van een Meisese dwangarbeider / Oorlogsdagboek Petrus Huygens / Geschiedenis van de gemeente / Gemeenteverkiezingen sinds 1838 / Open monumentendag 1994 : het vervoer.

Het kapelleke in 't Kasteelveld / Den drijpikkel in Imde / Kerkschatten in onze parochies / Café De Rozenboom 1 / Becker Jan Pastoor

Over lesgeven in Oppem / Café De Rozenboom 2 / Obiits in de Sint - Martinus - kerk

Meise, het mooiste dorpke / De pachthoven van Oppem 1 / Vroomheid en kant te Meise / Soldaten van Napoleon 4 /
Café De Rozenboom 3

Oppem in de kijker / De oude pachthoven van Oppem 2 / Peleman Bert te Meise /
Café De Rozenboom 4 / Het vervoer door de tijden heen / Toponomie Meise-Oppem-Rode / Drie eeuwen geschiedenis van St.-Sebastiaansgilde Rode / Knokke - Heist zomer 1995 /…

De musicerende mens / Oude Meisese geslachten - Verbelen / St.-Sebastiaans-gilde St.-Brixius Rode 2 / Toponomie Meise-Oppem-Rode 1 / Café De Rozenboom 5 / Lezers Schrijven: Rozen- boom / Lisette Haeck / Altijd weer opnieuw - Wis va Criaal

Toen was er nog leven in de brouwerij /
Oude Meisese geslachten - van den Brande / Het vervoer door de tijden heen /
Onderpastoor Judocus Raessens / Café De Rozenboom / Geheimen van de heraldiek / Toponomie Meise-Oppem-Rode 2

Het vervoer door de eeuwen heen 2 / Oude Meisese geslachten - Jacobs / Café De Rozenboom 6 / Toponomie Meise-Oppem-Rode 3 / Uit mijn tijd / Zoveel verschil was er niet / Brabantse klederdracht in inboedels

Rond de kerk van Oppem / Oude Meisese geslachten - Bessems / Het vervoer door de tijden heen 3 / Toponomie Meise-Oppem-Rode 4 / Het is nooit te laat : onderwijs

Omtrent het Hof Klein Nerom 1 / Een dorp vergeten door Herman Vos / Oude Meisese geslachten - Berlijs / Uit het verleden - dorp / Het hof te Steene / Toponomie Meise-Oppem-Rode 5

Broederliefde - Broederleed gedicht 40-45 / Omtrent het Hof Klein Nerom 2 / De zusters uit Wolvertem / Oude Meisese geslachten : de Hertoghe / Het hof achter de kerk van Oppem / 50 jaar Chiro Sint - Martinus: ? / Toponomie Meise-Oppem-Rode 6 : Van…

Een terreurbom op Meuzegem / Het hof te Nerom (ter Schriek) / Oude Meisese geslachten - de Hertoghe 2 / In memoriam Mgr. Daelemans / Westrode anno 1920 herleeft op toneel / Het toneelleven in Meise (1925-1998) 1 / Toponomie Meise-Oppem-Rode 7

Een Schotse adellijke familie te Meise ? /
Sprokkelingen / Oude Meisese geslachten : Caluwaerts / Het toneelleven in Meise 2 / The flandria boys / Uit de kinderjaren van Jean Vandiest / Toponomie Meise-Oppem-Rode 8

Een merkwaardige vrouw barones d'Hoogvorst / Oude Meisese geslachten -Van den Eynde / Burgemeesters van Wolvertem / Pastoors van Sint - Laurentius Wolvertem / Jules Van Campenhout, burgemeester / Een eeuw herbergen in Wolvertem / Een geschil te…

De wasserij en strijkerij "Mon rêve" / Enige notities over vorige stambomen / Oude Meisese geslachten - Van den Eede /
Hoofdonderwijzers van Wolvertem /
Onderpastoors van Sint - Laurentius /
Gestolen koe gedijt niet / Toponomie Meise-Oppem-Rode /…

t Schooltje van Oppem / De kap van zuster Thecla / Oude Meisese geslachten -van der Bruggen / Uit de parochieregisters - De Boeck / Edwin Ganz en het Brabantse trekpaard / Toponomie Meise-Oppem-Rode / Toneelleven te Meise 4

Man uit Wolvertem vermoord / De schoolstrijd (1879 - 1884) / Jules Van Campenhout vertelt... / Oude Meisese geslachten - Meyskens / Westrode 100 jaar parochie / Toponomie Meise-Oppem-Rode

Van herbergier-hovenier tot drukker /
Een grensgeval .../ Oude Meisese geslachten - van Mispelterre / Toneelleven in Meise : 't En zal 2

De inboedel van een hofstede te Meise /
Litanie van de heilige Appolonia / Oude Meisese geslachten -Van Rode / Het toneelleven in Meise 5 / Wie deed wat in 1940 te Wolvertem

De slag van Imde (dagboek vrederechter) /
Oude Meisese geslachten -Heynsman /
Meise en de Brabantse omwenteling /
Heemwandeling in Nieuwenrode / Het toneelleven in Meise 6

Turn en Tassis in Wolvertem / Uit het Nieuws- en Annoncenblad / Oude Meisese geslachten - Machiels / Guido Gezelle en Hammenecker 1

Twee koppen van Derre / Een kasteel- en dorpsfeest in Meise / De familie Wijns uit Wolvertem / Het toneelleven in Meise 7 /
Guido Gezelle en Jan Hammenecker 2 /

Sterven en begraven in Wolvertem 1 / Oude Meisese geslachten - van der Linden / Berla gaat op reis / Het toneelleven in Meise 8 / Guido Gezelle en Jan Hammen - ecker 3

De slag van Imde / Oude Meisese geslachten - Lauwers / De duivelsschuur in de stoet / Soldaten van Napoleon 5

De geschiedenis van Wainne Pit / Sterven en begraven in Wolvertem 2 / Het standbeeld van d' Hoogvorst te Meise /
Sterven en begraven in Wolvertem 3 /
Charlotte en Maximiliaan / Het toneelleven in Meise 9 / De vlasteelt in Nieuwenrode /
De…

De Brusselsesteenweg 1930-1935 / Genealogie - De Wachter / Piloot wou ik worden / Kerkelijk leven in Meuzegem en Imde / Het toneelleven in Meise 10 /
Naslagwerkje van Jef Heyvaert

De waanzin van Charlotte / De Molenbeek te Wolvertem / De Brusselsesteenweg 1930 - 1935 2 / Mijmeren aan de Birrebeekkapel / Kerkelijk leven in Meuzegem en Imde 2 / In memoriam Albert Van Doorslaer / Het toneelleven in Meise 11

Kroniek van St.- Brixius Rode / De familie Wijns uit Wolvertem / De Brusselsesteenweg 1930 - 1935 3 / Het toneelleven in Meise 12

Nieuwenrode, gehucht van Meise / De gemeenteschool van Rode / De bronnen te Wolvertem / Het toneelleven in Meise 13 /
Soldaten van Napoleon 7 / Zomertentoonstelling Waalre / Uit de oude doos - pro justitia Karel Van Campenhout /
Abt Jan Baptist…

Van Hemeldonck-Van Antwerpen in memoriam / Rode had een statie /
Priesters uit Wolvertem / Stamboom familie Krokaert / Het toneelleven in Meise 14

Abdij van Grimbergen 1775(transacties met Meise) / De houtzagerij Jan De Cock / Het Sint - Lutgardisbeeld (2 slot) / De historie van "Den Triomf" (toneelleven 16)

Sint - Lutgardisbeeld is terug / Wolvertemse kloosterlingen / De klokken van Wolvertem / Het toneelleven in Meise 15 / Paul De Ridder spreekt over Brussel /
Lied "Kafee De nuuve wêrëlt"

Meise en zijn beiaard / Het Sint - Lutgardisbeeld 3 / Het bos te Nerom onder Wolvertem / Belgische vrijwilligers in Mexico / Toponomie Meise-Oppem-Rode

Politie-Rijkswacht-Gerecht
Namen en landkaarten
Schepengriffie
foto's
nota's
inventaris gemeentelijke archieven 1663-1666 / RA7774bis
verzamelmap

boskapel Wolvertem-Imde, foto's kerkhof Wolvertem gesneuvelden,veldwachter De Ridder,bevrijdingsstoet 1945,lijst soldaten 1914-18,vragen geschiedenis 1940-45, karnaval Wolvertem , Ann Christie. Verkiezingen Prins Carnaval.

jaarmarkten Wolvertem 1993-97,land-en tuinbouw,handel en nering, wegen en vervoer ,

geestelijk leven, Burgerlijk leven,ziekenzorg 1997, boskapel Imde

economisch cultuur

Sport en spel , voetbal FC Wolvertem 1988-89,
rampen en branden, wielrenners thielemans

affiches openbare - vrijwillige verkoop in Meise en Wolvertem en Strombeek-Bever, jaarmarkten Wolvertem,

Poezie

varia, Miel Van Cauter

Programma

Programmabrochure

Economisch leven
Historische gebouwen
chronologische geschiedenis
geestelijk leven,slag van Imde ( WO I )

Programmabrochure

Revue hebdomadaire Illustrée - augustus 1914tot februari 1917,
krantenartikels

Programmabrochure 1 mei viering

Informatieblad uitgegeven naar aanleiding van de fusie.

Programma van de beurs

Wandelgids

Klasfoto kinderen geboren 1929 - 1930-1931,
Familie Puttemans op de Rossemstraat,dorpsbeschrijving,aanstelling Jozef De Pauw als onderwijzer,

Historische schets en beschrijving gebouw en meubilair
volksdevotie- bedevaartlied -Cantate Boskapel 1958- S.J.Ramaekers - J.J. Feyen

Burgerlijk leven , algemeen
kerkelijk leven, geschiedenis
Kerk van Westrode, Westrodese sprokkels, briefwisseling en archief Berla

Programmabrochure


economisch leven,gedichten pastoor Ramaekers,bedrijvenpark Boskantveld,toneel,Sjoeterstoren,cultureel leven,Jo Vally

register bib
1964 tot 1984
Register Jan Hammenecker

Geschiedenis van Meise - Wolvertem Oppem en wandelroute

Evenement naar aanleiding van 50 jaar plantentuin

economisch leven
toneel cultuur Jo Vally
gedichten Ramaekers
Sjoetertoren
foto's processie 1951 inhuldiging pastoor Ramaekers

bib Jong Westrode

Tweemaandelijks tijdschrift van de Volkunie Afdeling Meise - Wolvertem - Oppem nr 1 februari 1990. Bevat artikel van /mbt Kerremans Frans en Jef Verbesselt

Bibliotheek jong Westrode

Het leven van Prinses van België Keizerin van Mexico

jong Westrode
Sport en spel , Chiro
jaarboek vereniging voor heemkunde in Klein -Brabant
Jan Hammenecker, ongevallen

Bossen van Nerom , Levedale

verzameling copieën van kranten- en tijdschriftenartikelen mbt groot Meise

parochieblad

zang en voordracht

Westrode onder Wolvertem
Oprichting 1873-1898
Bedienaars
gebouwen plaatsen
verenigingen
vieringen
parochieleven
Roepingen
varia

Informatiemap over de gemeente Waalre - zustergemeente van Meise in Nederland

Officiële gids voor de gemeente Waalre

1955-1963

Programmabrochure jaarlijkse beiaardviering

Programmabrochure jaarlijks beiaardfeest

programmabrochure

Programma van de beiaard concerten

Cantante ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de fanfare Concordia

spijskaart en prijslijst van het feest

Volkstelling 1693 Meise / Leningsakte 1685 / Verslag van Wolvertem 1914-18 / Toponomie Karreel - Klipper / Boekbespreking Beiaard van Meise / Het toneelleven in Meise 17

De familie Petrus Schampaert / Lijkreden van Georges t' Kint / Afstammelingen Steenackers / De Mariakapel te Rode / Het toneelleven in Meise 18 / Over de toponiem Kiebus / Toponomie Meise-Oppem-Rode
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2