Erfgoed Berla

Welkom op de website van Berla

De erfgoedkring van de huidige gemeente Meise

Browse Items (1856 total)

Misboek en Vesperale 1950
Gebedenboekje voor de Jeugd
Meditatie- en gebedenboek voor de vereerders van de H. Antonius (1905)
Mis- en vesperboek, met uitleg (1935)
Misboek voor zon- en feestdagen (1934)
Jezus in het Heilig Tabernakel…

- Histoire de la grand Geurre- Oorlogsmonument Blauwenhoek Londerzeel

verzameling van gegevens

Beiaard 10 juni 1951

bladzijden uit de opeenvolgende nummers van het tijdschrift

Tags:

Historische schets en beschrijving gebouw en meubilair
volksdevotie- bedevaartlied -Cantate Boskapel 1958- S.J.Ramaekers - J.J. Feyen

verschillende exemplaren van het tijdschrift, okk onvolledige exemplaren en losse bladen, van nr1 (08/1914) tot nr 129 (02/1917)

Tags:

Bouwen, verbouwen en inrichting

Histoire du village et ses chateaux

Cursusboek bij lessenreeks

Maximiliaan van Oostenrijk, Mexico

Het leven van Kardinaal Sterckx. Kerk en staat

Het leven van kardinaal Sterckx. Kerk in de staat.

De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen

Historisch en beschrijvend repartorium van kerken, kapellen en grotten in de belgische provincies

Abdij van Grimbergen 1775(transacties met Meise) / De houtzagerij Jan De Cock / Het Sint - Lutgardisbeeld (2 slot) / De historie van "Den Triomf" (toneelleven 16)

Brabantse dialecten

Chronologische geschiedenis van de kapel

De geschiedenis van Meise en zijn gehuchten in teksten chronologisch gerangschikt- 4de uitgave in de reeks schoon meise

Toponymie Berthouts Norbertinnessenklooster hoeve

3de uitgave in schoon Meise - vakantiegenoegens Meise oktober 1997

Historisch beeld van Kardinaal Sterckx en van Amelgem en Oppem

Tags:

Tags:

voorbereiding van Monografie (zie 1104-02-01)

Tags:

Molens in de provincie Brabant, Herman Holemens

- Watermolen kasteel Imde
- Watermolens "De Waet", "Spriet", "Amelgem" in Meise
- Windmolen "den Mennaert" in Nieuwenrode
- Windmolen Sint-Brixius-Rode
- Watermolen "Bagge" en windmolen "Moeleputte" in Wolvertem

foto's van de gemeente

Tags:

archiefbeelden

Tags:

Ideeën voor leefbare hoofdstraten en pleinen

Afscheid pastoor Geysen / Loflied voor Oppem / Een minnelijke schikking /
Gedenkpenningen 2 / Familie Bogaerts 2 /
Kapellekensdag / Eerste automobiel 1909 /
Een stukje Leembosch, Linbosch, Limbos /
Fanfare Concordia brieven en foto's /
Foto…

Lijst van gesneuvelde Schotse soldaten uit WO1, vermeld op grafstenen van het Rosebank Cemetery in Edinburgh

Tags:

8E250097-F23E-4EAE-BFC3-381B96983FEE.jpeg
Architectuur

geschiedenis van Mexico

diplomatieke geschiedenis van België tijdens WO1

Tags:

memoires van admiraal A. von Tirpitz (Pruisen / Duitsland)

Tags:

fotoboek

Zes-delig

Liste chronologique de 1696 à 1795

Maximiliaan van Oostenrijk, keizerin Charlotte, Mexico

Maximiliaan van Oostenrijk, keizerin Charlotte, Mexico

32AE4180-4428-42C0-BABD-05A55BAAA287.jpeg
Le grand hebdomadaire illustré de la femme et de la famille

Tags:

Een dorp tussen grootstad en platteland ,beelden uit het verleden

Tags:

IMG_3447.JPG
stenen beeldje, hoofd van Erasmus, met inscriptie "genie en wereld"

WO2

Tags:

Een kwarteeuw Vlaamse Televisie
Gedenkalbum

van voorhistorie tot heden

De evolutie van het landschap in drie eeuwen cartografie

Rive gauche de la Senne

notice descriptive

Promenades champêtres en Brabant
Les abbayes brabançonnes

Levensbeschrijving omtrent het drama Jules Charpentier

11 juli 1302

Roman met illustraties van Octave Sanspoux (spotprenten)

Arthur Meulemans en Jan Hammenecker IV:
Herman Van Campenhout, jeugdauteur en rasecht Meisenaar / Wind- en watermolens te Meise / Het toneelleven in Meise 25 / Zoals d' ouden zongen - Van den Brande,Van Mileghem / Register der dopen nr.21…

Arthur Meulemans en Jan Hammenecker /
Uitstap naar Mechelen / Zoals d'ouden zongen : Wijns / Het toneelleven in Meise 22

Arthur Meulemans en Jan Hammenecker /
Dienstplichtigen uit Meise van de klas 1810 / Wind- en watermolens te Meise / Het toneelleven in Meise 24 / Zoals d' ouden zongen De Cock-Van Campenhout /
Register der dopen Wolvertem - Rossem I

Arthur Meulemans en Jan Hammenecker /
Wind- en watermolens in Meise / Het toneelleven in Meise 23 / Zoals d'ouden zongen - De Boeck

Baron d' Hoogvorst / Plaatsnamen te Wolvertem 4 / Het gemeentelijk onderwijs Rossem 3 / Amelgem viert Albert Van Doorslaer / Wolvertem in computer

Baron van der Linden d'Hoogvorst / Erfgoed Meise II /
Notariaat Felix De Kinder te Brussel / Hinderlijke inrichtingen / Het toneelleven in Meise 28 / Register der dopen nr.21 blz.41-50 Wolvertem-Rossem

16 brieven / briefkaarten van barones d'Hooghvorst, gericht aan Edwin Ganz

brief van barones d'Hoogvorst aan Edwin Ganz over het onheil met het kasteel van Meise

Les Marselaer à travers de cinq siècles.

Programmabrochure jaarlijks beiaardfeest

programmabrochure

Beiaardklanken /
Parochieregisters Wolvertem Huwelijken Imde 4 /
De familie Caluwé (1590-1800) in de parochieregisters /
Onderpastoor Bellemans Daniel /
Over de kerk en de klokken in Meuzegem

Programmabrochure

IMG_9547.JPG
landkaart van het Belgisch leger, opgesteld in 1926 met de situering van de troepen op 24/08/1914 in Wolvertem en Imde

Tags:

kopies van "congé définitif", "avis de mutation", "verlofbrief" en "brevet medaille der overwinning".

Tags:

Roman

diverse foto's en artikels , doodsprentjes ,voornamelijk Wolvertem

plastic map met foto's van de opening van de tentoonstelling Retrospectieve Edwin Ganz 13tot 21 sept. 1986 in het kasteel van Boechout

Tags:


Beschrijving
plastic map met foto's van de opening van de tentoonstelling Retrospectieve Edwin Ganz 13tot 21 sept. 1986 in het kasteel van Boechout

Tags:

Tags:

archiefstukken

Berla of waterken / De pastorij van St.-Martinus / Naamgenoten Meise / De pastoors van Meuzegem 1

Hitler en de Belgen.JPG
de verhoudingen tussen Hitler en België voor en tijdens WO2

Tags: ,

partituur ,tekst en muziek

Maximiliaan van Oostenrijk, Mexico

Ganz Edwin

Geschiedenis van Meise en aan aanhorigheden (Nieuwenrode, Oppem, Amelgem, Sint-Brixius-Rode, Oxdonck, Limbos en Eversem en van de monumenten geplaatst in het bredere kader van de algemene geschiedenis van België en van onze streken.

Bie Boon, nieuwe pastoor in Meise / Gillisjans - Van Hemelrijck / Davidsfonds 1927-1952 / Zo maar ...dorpsfiguren / Foto's Wolvertem / Het dialect van Meise 3

Bijnamen in de gemeente Meise van de 8 kerken / Wind- en watermolens in Meise /
Het toneelleven in Meise 26 : 1920-2005 /
Zoals d'ouden zongen - Baudewijns /
Register der dopen nr.21 pag. 11-21 Deel 3 1657-1668

ontstaansgeschiedenis van de registratie en domeinen

Missionarissen aan de evangelisatie-arbeid in de wereldwijde kerk van Japan tot Guatemala

Hoe het domein van Bouchout uitgroeide van kasteelpark in 1939 tot Nationale Plantuin, heden, kader en werktuig van een wetenschappelijk inrichting

macht en invloed van de monarchie

Bouwhistorische verkenning pastorie van Meuzegem / Fotovraag soldaat
Vonnis Raede van Brabant 1714 / Erfgoed Meise VI / Register der dopen Rossem

landbouw en voeding tijdens de eerste wereldoorlog
WOI

Tags:

Broederliefde - Broederleed gedicht 40-45 / Omtrent het Hof Klein Nerom 2 / De zusters uit Wolvertem / Oude Meisese geslachten : de Hertoghe / Het hof achter de kerk van Oppem / 50 jaar Chiro Sint - Martinus: ? / Toponomie Meise-Oppem-Rode 6 : Van…

Mexico, Maximiliaan van Oostenrijk, keizerin Charlotte, keizerin Eugenia

Krk interieur

416CE4AE-9A8B-4B34-9690-5C82F7986933.jpeg
Uitgegeven in het jaar 1985 ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van >

82DB4482-9B14-4C92-99EA-534BFFABB25C.jpeg
- Geschiedkundige nota’s over Rossem
- foto bewaarschool jaar 1934-1935
- Heldenhulde Impde Kouter

5 programmabrochures van concerten van het Carminakoor in Meise en Merksem

Brochure van CERIA (Centre d' Enseignement et de Recherches des Industries Alimentaires et Chimiques) in Anderlecht.
Provinciaal onderwijs
COOVI

Beschrijving van de Japanse Toren en het Chinees Paviljoen te Laken

Zijn watermolens, luchthaven en St.Martinuskerk

WO2

WO2

Brieven van Charlotte aan Léopold II

Actief te Sint-Genesius-Rode en 19 bijhuizen.

verschillende historische onderwerpen

Proefschrift voorgedragen door Christiane Auwaerts, Handelshogeschool voor juffrouwen, Antwerpen

brochure over de abdijkerk van Grimbergen

Boekje uitgegeven bij de inwijding van de beiaard te Meise op 10 juni 1951.

Programma van de beiaard concerten

Beschrijving van de gemeente Meise door een student Toerisme in het H.I. Wemmel

De plattegrondsvormen en bouw van boerenhoven

parochiegeschiedenis

1940 -1945 weerstand

lijst van archieven over WO1,
o.a. verwijzing naar archieven van juffr. Orianne (blz 133)

Het leven van Leopold II

keizerin Charlotte, Mexico

100 jaar buurtspoorwegen in Belgie

legende Kludde

Cost ick, mocht ick, dorst ick, wist ick, so sou ick / Opnieuw aan de slag / Heemkunde /
Het gemeentelijk onderwijs Rossem 5 /
Van de Woestijne Karel in Meise / Spinnael Frans koster / Sint - Brixius / Een oud verhaal / Bogaerts August 100 jarige…

Fascicule II : Rive droite de la Senne

Charlotte

een korte autobiografie van een lang leven door Henri Lenaerts

Programma van de beurs

Wandelgids

Contacten van alle verenigingen

affiche van de tentoonstelling georganiseerd door Berla en cultuurraad Meise over slag van Imde, in de parochiezaal te Imde op 26 en 27/08/2000

Tags:

Gedrukte versie : bewerkte en geannoteerde uitgave door leden van "Eigen Schoon"

samenbundeling artikels van de "Sint Servaasbode "door Kultureel Komitee " Eigen Schoon " 1961

uitgave-samenbundeling artikels " Sint Servaasbode " 1962

uitgave-samenbundeling artikels van de " Sint Servaasbode"

d' Hoogvorst hulde / d' Hoogvorst cantate

Evolutie van Brussel van een Brabantse naar een kosmopolitische stad

relaas van de krijgsverrichtingen tijdens WO2 van nov 1941 tot jan 1942

WO2

Tags:

Beigem Borgt Grimbergen Humbeek , Strombeek -Bever

persoonsgegevens Beigem Bever Borgt Grimbergen Humbeek Strombeek

Politieke cartoons uit de Vlaamse Strijd (1958-1968)

:Begrafenissen en overlijdens (1577-1812)

Levensbeschrijving van keizerin Charlotte

De bende van Jongbloedt in Imde /
Historische nota's over de parochie Rossem / Register der dopen nr.21 deel 11

zei-spreuken 4.jpg
12 prenten met oude Vlaamse spreuken : gezegdes

De Brusselsesteenweg 1930-1935 / Genealogie - De Wachter / Piloot wou ik worden / Kerkelijk leven in Meuzegem en Imde / Het toneelleven in Meise 10 /
Naslagwerkje van Jef Heyvaert

regionale geschiedenis kwartier Leuven

Geschiedenis van Meise tot in 1976 (deel 2) - fotoboek

Zilveren Jubileum van een Meisese theatergroep.

Het toneelleven in Meise van 1920 tot 2005. Uitgegeven ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van toneelkring Kris-Kras

De familie Petrus Schampaert / Lijkreden van Georges t' Kint / Afstammelingen Steenackers / De Mariakapel te Rode / Het toneelleven in Meise 18 / Over de toponiem Kiebus / Toponomie Meise-Oppem-Rode

De familie Van den Broeck - Dierickx / Een fietstocht met hindernissen in oorlogstijd /
Het leven te Wolvertem bijna 100 jaar geleden / De jaarlijkse ommegang in Amelgem in de 18de eeuw / Het toneelleven in Meise 20

Verzameling tijdschriften en jaarboeken

De geschiedenis van Wainne Pit / Sterven en begraven in Wolvertem 2 / Het standbeeld van d' Hoogvorst te Meise /
Sterven en begraven in Wolvertem 3 /
Charlotte en Maximiliaan / Het toneelleven in Meise 9 / De vlasteelt in Nieuwenrode /
De…

De inboedel van een hofstede te Meise /
Litanie van de heilige Appolonia / Oude Meisese geslachten -Van Rode / Het toneelleven in Meise 5 / Wie deed wat in 1940 te Wolvertem

Beschrijving en foto's van watermolens in Vlaanderen

De musicerende mens / Oude Meisese geslachten - Verbelen / St.-Sebastiaans-gilde St.-Brixius Rode 2 / Toponomie Meise-Oppem-Rode 1 / Café De Rozenboom 5 / Lezers Schrijven: Rozen- boom / Lisette Haeck / Altijd weer opnieuw - Wis va Criaal

De pastorie te Oppem / Erfgoed Meise III /
Zoals d' ouden zongen / Het toneelleven in Meise 29 / Register der dopen Wolvertem - Rossem

De pestepidemie te Wolvertem(1667-1670) /
d' Herberghe genaempt Ste-Merten /
De kasteelklok van Bouchout /
Imde, toponomisch bekeken /
Oude foto's gilde /
De tien geboden van de Vlaming 1909.

afkloppers
neusmakers
groeningen
Bosuilen
Borgtbos
Crabbeneer
Meuzegem

De Scheldekruisweg van Tony Os 1 /
325 jaar boskapel /
Gheeraet Van Hemelrijck /
Parochieregisters Wolvertem 1 en 2 /
De pastoors van Meuzegem 2 Saerens P.L.
Splintergeschiedenis benamingen /
Lang en gelukkig leven (eeuwelingen) /

De Scheldekruisweg van Tony Os 2 /
De familienaam Pas /
De parochieregisters van Wolvertem /
Huwelijken te Imde 1 /
Splintergeschiedenis inschriften /

De school van Sint - Brixius Rode / Uit het notitieboek van H.Servaes / De schrikkelijke misdaad te Meysse / De clock van Rossem
Onze muziekmaatschappijen 2 /Meise miste een kans / De 'Garde-Civique' van Meise

De slag van Imde (dagboek vrederechter) /
Oude Meisese geslachten -Heynsman /
Meise en de Brabantse omwenteling /
Heemwandeling in Nieuwenrode / Het toneelleven in Meise 6

De slag van Imde / Oude Meisese geslachten - Lauwers / De duivelsschuur in de stoet / Soldaten van Napoleon 5

De waanzin van Charlotte / De Molenbeek te Wolvertem / De Brusselsesteenweg 1930 - 1935 2 / Mijmeren aan de Birrebeekkapel / Kerkelijk leven in Meuzegem en Imde 2 / In memoriam Albert Van Doorslaer / Het toneelleven in Meise 11

De wasserij en strijkerij "Mon rêve" / Enige notities over vorige stambomen / Oude Meisese geslachten - Van den Eede /
Hoofdonderwijzers van Wolvertem /
Onderpastoors van Sint - Laurentius /
Gestolen koe gedijt niet / Toponomie Meise-Oppem-Rode /…

Museumgids

Tags:

De zavelput /
Den heylighen Brixius /
Het toponiem Westrode /
Een raar huwelijk /
Parochieregisters Wolvertem 2 /
De scherprechter

Fotoverzameling Grimbergen vroeger en nu

Tags:

inventaris en evaluatie

Aalbeke Bellegem Bissegem Heule Kooigem Kortrijk Marke Rollegem

Diaclub Meise 28/08/1983

Kwartier Leuven Brussel Antwerpen Den Bosch

van het hertogdom tot heden

411 kaarten tekeningen Meise en omgeving
411 oude gemeente Meise geschiedenis
412 Werkersverbond K.W.B.
412 D'Hoogvorst 1 en 2
412 Burgerlijk leven
412 Bijzondere personen

414 De Buurtspoorwegen
414 Economisch leven
414 Handel
415 Estella Van Hemeldonck-Van Antwerpen
415 Poezie Schilderkunst,Vlaamse poeziedagen
415 Jozef Schakewits

415 Viering Arthur Meulemans
415 Kunstenaars Meise
415 Herman Vos
416 Sport en Spel 1 en 2
417 Oorlog en Vrede
417 Gewezen soldaten
417 Oorlog
416

412 Varia
414 Natuur en wonen
415 Davidsfonds en VEV
415 Kultuur

412 Jules Van Campenhout Varia
412 J.V.C. Viering
412 Alfred Van Campenhout viering
412 gemeenteraad

415 Concordia
415 Verenigde broeders

M.Daelemans
Lettens Jef
Diverse personen en evenementen

425 Onderwijs
425 Cultureel leven
KBG Meise
divers
425 Beiaardfeesten
425 Meester Rosiers Willem

register
stichting
425 Rekeningen
425 Programma
425 Varia

wapenschild 1993 , St Martinus herstelling 1949 , Stevens faem Jubileum Concordia Heussels , Van Campenhout , braak St.Sebastaan , Klokken van Rossem 1943 ,De verenigde Broeders Ressen Puttemans , Steulens ,De Cuyper Wannes ,Standaard Concordia…

betekenis plaatsnamen

acht eeuwen kunst en geschiedenis

adressen archieven

Schoolboek 1966

150 grondwettelijke monarchie

verzameling copieën van kranten- en tijdschriftenartikelen mbt groot Meise

Maandblad van het officieel orgaan der Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard + losse krantenknipsels uit o.a e Standaard

Inventaris van ommegangen, folklorespelen, ambachtenmarkten

De Franse Revolutie in de Zuiderlijke Nederlanden.

in de reeks practische- taal en reisgisten

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2