Erfgoed Berla

Welkom op de website van Berla

De erfgoedkring van de huidige gemeente Meise

Browse Items (66 total)

bladzijden uit de opeenvolgende nummers van het tijdschrift

Tags:

verschillende exemplaren van het tijdschrift, okk onvolledige exemplaren en losse bladen, van nr1 (08/1914) tot nr 129 (02/1917)

Tags:

Tags:

Lijst van gesneuvelde Schotse soldaten uit WO1, vermeld op grafstenen van het Rosebank Cemetery in Edinburgh

Tags:

diplomatieke geschiedenis van België tijdens WO1

Tags:

memoires van admiraal A. von Tirpitz (Pruisen / Duitsland)

Tags:

IMG_9547.JPG
landkaart van het Belgisch leger, opgesteld in 1926 met de situering van de troepen op 24/08/1914 in Wolvertem en Imde

Tags:

kopies van "congé définitif", "avis de mutation", "verlofbrief" en "brevet medaille der overwinning".

Tags:

Hitler en de Belgen.JPG
de verhoudingen tussen Hitler en België voor en tijdens WO2

Tags: ,

landbouw en voeding tijdens de eerste wereldoorlog
WOI

Tags:

affiche van de tentoonstelling georganiseerd door Berla en cultuurraad Meise over slag van Imde, in de parochiezaal te Imde op 26 en 27/08/2000

Tags:

Museumgids

Tags:

Tags:

Tags:

vanaf 9/10/1914 - 31/12/1914 (vanaf inname van Antwerpen)

Tags:

levensomstandigheden in België tijdens WO1

Tags:

Open brieven van de Vlaamse Frontbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog

Tags:

Teksten en oorkonden met een woord aan de lezer
(omtrent Wereldoorlog I)

Tags:

I. La Vie matérielle de la Belgique durant la Guerre Mondiale
II. L' Invasion Allemande
III. L' Histoire militaire Belge
IV. L' Histoire diplomatique 1914-1918

Tags:

Tags:

gedicht "in Flanders Fields" en vertaling van William Van Hemelrijck "oep vlomse velden" en foto van graven gesneuvelden slag van Imde (kerk)

Tags:

Tags:

de Duitse invasie tijdens WO1

Tags:

Tags:

Reisgids over de Eerste Wereldoorlog

Tags:

geschiedenis van Schaarbeek tijdens WO1

Tags:

militaire operaties tijdens WO1

Tags:

Tags:

tekst van het interview met Karel Van den Brande, afgenomen door Marc Gillisjans en gefilmd door Hedwig Begyn op 19/08/2017 in rusthuis Akapella te Kapelle-op-den-Bos

Tags:

Tags:

22 brochures en 1 krantenknipsel

Tags:

3 papiertjes

Tags:

België's epische strijd van 1914 tot 1918

Tags:

België's epische strijd van 14-18. Erelijst van officieren, onderofficieren, soldaten, zeelieden en burgers die vielen voor de verdediging der Belgische haardsteden.

Tags:

wedervaren van het Duits oorlogsschip SMS Königsberg in Oost-Afrika WO1

Tags:

Tags:

tijdschriften

Tags:

journées du patrimoine en Wallonie sept. 2014

Tags: ,

Nieuwsbrief-111.jpg
- DE BEWOGEN GESCHIEDENIS VAN DE VILLA NEROMHOF
- DE SINT-MARTINUSKERK EN ZIJN MUURSCHILDERINGEN
- OUDE GEBRUIKEN BIJ HET PIKKEN, BINDEN, EN INHALEN VAN DEN OOGST (MEYSSE)
- HENDRIK-JOZEF DE SMEDT, EEN BURGERSLACHTOFFER UIT MEUZEGEM
- EEN…

Tags:

- Rantsoeneringskaart - Boerenhulp - Blustroepen - Landbouwtelling 1938 - Kasteel Laken - schoven - Straatbelasting 1940 (Meise) - Reisduiven - Bestuur Brabant 1918 - Oberfeldcommandantur april 1943 - Leveringsdocument- Processies Wolvertem (rond…

Tags: ,

Berla tijdschrift nr 112 - april 2017.jpg
- Het korte leven van soldaat P.J. Sammels.
- De symboolbloemen voor de eerste wereldoorlog.

Tags:

- Touring Club - Bulletin Officiel (06/1929- 12/1929)
- Historia (206, 213, 237, 301, 417, 423, 442, 448)
- Connaissance du monde (59, 66, 68, 72)
- Brabant Tourisme (05/1988)
- La Dernière Guerre - Histoire controversée de la Deuxième…

Tags: ,

Heruitgave van een historisch pamflet

Tags:

Uitgegeven ter gelegenheid van de IJzerbedevaart 2017

Tags:

Berla tijdschrift nr 115 - september 2017.jpg

Tags:

Tags: ,

Naamlijst van soldaten die gedecoreerd werden met het Vuurkruis (Vuurkaart)

Tags:

Berla tijdschrift nr 117 - januari 2018.jpg

Tags:

IMG_9554.JPG
obus 75 mm uit WO1

Tags:

Jan Van den Brande in militair uniform

Tags:

Berla-tijdschrift-nr-118---maart-2018.jpg

Tags:

Berla tijdschrift nr 119 - april 2018.jpg

Tags:

- Standregelen van Veloclub "Het Vliegend Wiel" (1924)- Strafbefehl tegen Julien Troost (1916)- Flyer : "Grote  Ringsteking" : te paard en per 2-wielige    rijtuigen (1921)- Herdenkingskaart 14-18 : gesneuvelden van Wolvertem, met    16 foto's  (3…

Tags:

Tags:

Tags:

- La Belgique en Guerre.   Album illustré.   1918- Belgian Bulletin Fights Impde (copies : 8 blz.)     - Foto Frans Van Ossel - in krijgsgevangenschap- Doodsbrief Meester Henri De Prins (oorlogsvrijwilliger) - Gemeente Wolvertem : verkoop van honing…

Tags:

4 blz met foto en docu over WO1

Tags:

beschrijving van militaire uniformen
jeugdboek

Tags:

Tags:

* documentatie Belgisch leger 1915-1940
* (Belgisch) leger vóór 1830
* uitrusting van het leger
* geschiedenis van het leger

- foto van Joseph Goethals (1885- ?) in legeruniform
- foto van een geschilderd portret van Paula Goethals (1898)
- foto van de 4 kinderen Holvoet (Jacques, Walnic, Anne-Marie, Meurice) (1930)

Tags:

metalen deel van een zeppelin (LZ35), verongelukt op 07/06//1915 in Sint-Amandsberg

Tags:

Chez M. Adolphe Max, Captif des Boches (1917)
La commémoration de la victoire de lYser au Havre (1916)
L'ame en paix dans la guerre (1916)
Quelques dates mémorables de l'année 1914

Tags:

20201006112013_001.jpg
briefwisseling gericht aan de juffrouwen Goethals
inhoud van de hulppakketten voor krijgsgevangenen
kostprijs van de hulppakketten voor krijgsgevangenen
namenlijst + adres van krijgsgevangenen

Tags:

beschrijving van de slag van Imde, gepubliceerd in het bulletin belge des sciences militaires van 09/1926 (p. 231-248)
"relation succinte"

Tags:

5 stafkaarten 1916 van het Duitse leger:
-Veurne-Poperinge
-Brussel
-Blankenberge, Vlissingen, Brugge, Gent,…
-Nivelles, Waver, Mons, Charleroi
-Templeuve, Tournai

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2