Erfgoed Berla

Welkom op de website van Berla

De erfgoedkring van de huidige gemeente Meise

Berla archief

Dublin Core

Title

Berla archief

Subject

erfgoed

Description

verzameling items met betrekking tot personen ,gebeurtenissen , evenementen , gebouwen.. uit de regio

Creator

diverse personen

Source

diverse bronnen

Publisher

diverse uitgevers

Format

archiefdozen en mappen

Language

divers

Type

divers

Identifier

divers

Coverage

van nul tot heden

Collection Items

411 kaarten tekeningen Meise en omgeving
411 oude gemeente Meise geschiedenis
412 Werkersverbond K.W.B.
412 D'Hoogvorst 1 en 2
412 Burgerlijk leven
412 Bijzondere personen

414 De Buurtspoorwegen
414 Economisch leven
414 Handel
415 Estella Van Hemeldonck-Van Antwerpen
415 Poezie Schilderkunst,Vlaamse poeziedagen
415 Jozef Schakewits

415 Viering Arthur Meulemans
415 Kunstenaars Meise
415 Herman Vos
416 Sport en Spel 1 en 2
417 Oorlog en Vrede
417 Gewezen soldaten
417 Oorlog
416

412 Varia
414 Natuur en wonen
415 Davidsfonds en VEV
415 Kultuur

412 Jules Van Campenhout Varia
412 J.V.C. Viering
412 Alfred Van Campenhout viering
412 gemeenteraad

415 Concordia
415 Verenigde broeders

M.Daelemans
Lettens Jef
Diverse personen en evenementen

425 Onderwijs
425 Cultureel leven
KBG Meise
divers
425 Beiaardfeesten
425 Meester Rosiers Willem

register
stichting
425 Rekeningen
425 Programma
425 Varia

Toespraken Van Campenhout
Krantenartikels
Affiche's

De kerk van MeiseFoto's van Meise Kerkparochie Geestelijk leven De kerk van Meise

programma van de viering van 25-jarig bestaan van de beiaard en hulde aan beiaardier Jef Rottiers

Acht eeuwen munten, penningen en medailles in het Hertogdom Brabant

Hof ter Hasselt : rekeningen bouw ,bespreking kaart
economisch leven
restauratie kerk
kameraadtje diaclub
Davitsfonds

Krantenknipsels allerlei
en kranten-artikels uit periode 1979- 1989

over klokken en klokkengieten

Eurolooi, vieringen

Beschrijving van de gemmente Meise. Uitgave ter gelegenheid van de opening van 700ste kantoor van de Kredietbank

literatuur over Sint Elooi

maandblad ,verslagen,foto's,
diverse jaargangen

Sport en spel Priesterdag1 mei-viering Verenigingen jeugdVerslagboek Meise FC (1935-1936)

Kasteelheren, het slot van Boechout door Bettesone,
fotomateriaal en beschrijving
Chateau de Bouchout :Wouters

Charlotte
Prinses Charlotte door Mia Kerckvoorde
Plantentuin
Edwin Ganz
toneelvoorstelling

De gemeenteschool
handel en wonen
St.Sebastiaansgilde 3 eeuwen
schrijvers en kunstenaars
geestelijk leven
allerlei
jeugdgroepen

documentatie
sport
kleine landeigendom
Archeologisch onderzoek woonwijk Heimbeekveld

sport en spel
dichter Bert Peleman
Burgerlijk leven
economisch , cultuur
Kardinaal Sterckx
godsdienstig leven

kerkelijk leven
economisch

Edwin Ganzwandeling
Barend Van Orley en de molen van Amelgem
loflied voor Oppem ,Peleman
open monumentendag 2009 Donjon
brochure Amelgem Van Den Broeck
fotomateriaal
de boerderijen
kerkelijk leven De kapel van Amelgem door Michel Van Den…

verkiezingspubliciteit 1970 , 1976 ,1982

verkiezingen 1988 en 1991

verkiezing 2006 / 2007

Zilveren Jubileum van een Meisese theatergroep.

voorschriften stedebouw

Geschiedenis van de "afdeeling Meysse-Wolverthem"

infokrant uitgaven 1992 tot 1997

Het toneelleven in Meise van 1920 tot 2005. Uitgegeven ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van toneelkring Kris-Kras

Gros
jeugdwerkbeleidsplan
OCMW
krantenartikels

Het wapen en vlag fusiegemeente
kranten en brochures

Beleidsplan bib
Cultuur WEB
cultuurcentra

iconografie (foto's)
onthaalgids Meise 1997

info ster
Audiovisueel Centrum
Tentoonstelling
cursiefje
krantenknipsels
Hommage aan Ward Ruyslinck
Guldensporenfeesten , guldensporenfeest

Kunstkring
Academie voor muzische kunsten
Cultuurcentra
BIB Meise

- verslagen wandelingen en zoektochten - recreatlon - wielerkoersen - de voormalige dorpsschuttersgilden in Vlaams-   Brabant (auteur Maurice Sacré 1929-1934) - wandelgids Meise ,wandelboekje : Edwin Ganzpad ,    Witherenpad , Kouterpad,…

oorlog 14-18
oorlog 40-45
politiezone
Rijkswacht

mobilisatie zakboekje Vermeiren Frans (schenking Paul Van Elewyck )

economisch leven
Geestelijk leven
Cultureel centrum De Oude Pastorie
beschrijving

verslagen , bestuur , werking

diverse krantenknipsels

3 delen , algemeen overzicht

Thesis Dorpsmonografie Wolvertem
Histoire de Wolvertem
Parochies
Kaarten teksten over Wolvertem
Wolvertem van Agnes Luypaert
index

Politie-Rijkswacht-Gerecht
Namen en landkaarten
Schepengriffie
foto's
nota's
inventaris gemeentelijke archieven 1663-1666 / RA7774bis
verzamelmap

boskapel Wolvertem-Imde, foto's kerkhof Wolvertem gesneuvelden,veldwachter De Ridder,bevrijdingsstoet 1945,lijst soldaten 1914-18,vragen geschiedenis 1940-45, karnaval Wolvertem , Ann Christie. Verkiezingen Prins Carnaval.

jaarmarkten Wolvertem 1993-97,land-en tuinbouw,handel en nering, wegen en vervoer ,

geestelijk leven, Burgerlijk leven,ziekenzorg 1997, boskapel Imde

Sport en spel , voetbal FC Wolvertem 1988-89,
rampen en branden, wielrenners thielemans

affiches openbare - vrijwillige verkoop in Meise en Wolvertem en Strombeek-Bever, jaarmarkten Wolvertem,

varia, Miel Van Cauter

Programmabrochure

Economisch leven
Historische gebouwen
chronologische geschiedenis
geestelijk leven,slag van Imde ( WO I )

Revue hebdomadaire Illustrée - augustus 1914tot februari 1917,
krantenartikels

Programmabrochure 1 mei viering

Informatieblad uitgegeven naar aanleiding van de fusie.

Programma van de beurs

Klasfoto kinderen geboren 1929 - 1930-1931,
Familie Puttemans op de Rossemstraat,dorpsbeschrijving,aanstelling Jozef De Pauw als onderwijzer,

Burgerlijk leven , algemeen
kerkelijk leven, geschiedenis
Kerk van Westrode, Westrodese sprokkels, briefwisseling en archief Berla


economisch leven,gedichten pastoor Ramaekers,bedrijvenpark Boskantveld,toneel,Sjoeterstoren,cultureel leven,Jo Vally

register bib
1964 tot 1984
Register Jan Hammenecker

Geschiedenis van Meise - Wolvertem Oppem en wandelroute

Evenement naar aanleiding van 50 jaar plantentuin

economisch leven
toneel cultuur Jo Vally
gedichten Ramaekers
Sjoetertoren
foto's processie 1951 inhuldiging pastoor Ramaekers

bib Jong Westrode

Tweemaandelijks tijdschrift van de Volkunie Afdeling Meise - Wolvertem - Oppem nr 1 februari 1990. Bevat artikel van /mbt Kerremans Frans en Jef Verbesselt

Bibliotheek jong Westrode

jong Westrode
Sport en spel , Chiro
jaarboek vereniging voor heemkunde in Klein -Brabant
Jan Hammenecker, ongevallen

Bossen van Nerom , Levedale

verzameling copieën van kranten- en tijdschriftenartikelen mbt groot Meise

zang en voordracht

Westrode onder Wolvertem
Oprichting 1873-1898
Bedienaars
gebouwen plaatsen
verenigingen
vieringen
parochieleven
Roepingen
varia

Informatiemap over de gemeente Waalre - zustergemeente van Meise in Nederland

Officiële gids voor de gemeente Waalre

Programmabrochure jaarlijkse beiaardviering

Programmabrochure jaarlijks beiaardfeest

Programma van de beiaard concerten

spijskaart en prijslijst van het feest

erfgoeddag
vlaamse raad
partij volksunie

Brussegem
Eppegem
Gooik
Grimbergen
Herent
Hekelgem
Humbeek

Kapelle op den bos
Kortenberg
Landen
Leuven
Londerzeel
Meerbeek

Vilvoorde
Zemst
Wemmel

gemeenten alfabetisch

algemeen
inventaris
archeologie
reuzen
brabantse omwenteling
oorlog en vrede

Wavre
algemeen
militaire stafkaart regio Brussel 1905 (ook Meise)

inventaris stadsarchief
scholen
de zavel
kasteel van laken
schaarbeek
Ganshoren
Koekelberg
Erasmushuis

de ommegang
wandeling
groepsbezoeken

Het leven van de jongste dochter van Léopold II

Toneelstuk in drie bedrijven

De geschiedenis van Meise en zijn gehuchten in teksten chronologisch gerangschikt- 4de uitgave in de reeks schoon meise

overzicht van de deelnemende groepen

Verzameling teksten (o.a. krantenknipsels, uittreksels uit brochures,....) over water in Brussel samengebracht door Michel Van Den Broeck

40 promenades aux environs de Bruxelles

Humbeek,,Eppegem,Brussegem,Gooik,Grimbergen,Herent,Hekelgem

Kapelle op den Bos,Kortenberg,Landen,Lennik,Leuven,Londerzeel,Meerbeek

Merchtem,Steenhuffel,Sterrebeek,Tervuren

Vilvoorde, Wemmel, Zemst, Steenhuffel - Steenhuffel : conservatie van de 16de-eeuwse gebrandschilderde glasramen van de Sinte-Genovevakerk

Gemeenten

algemeen Brabant,Brabantse omwenteling,Mollem,oorlog en vrede, aspecten van de archeologie,stamboom hertogen van Brabant,beewegen en volksdevotie,marionetten en reuzen,Brabant hart van Europa,

Gemeente Waver

Brussel 19 gemeenten,Brussel-stad, Jette

archiefstukken

diverse foto's en artikels , doodsprentjes ,voornamelijk Wolvertem

vakantiegenoegens Meise schoon Meise editie 1.Gemeentelijke culturele herfstviering

ontstaansgeschiedenis van de registratie en domeinen

geschiedenis van het gehucht

bespreking van de nationale vlaggen

partituur ,tekst en muziek

jubileumbrochure 1870-1985

bezienswaardigheden in alle gemeentes van west-Brabant

levensloop , litanie , broederschap , aflaten ,
Rossem

Archief t'Kind verzameling van werkdocumenten

geschiedenis van de parochie

slachtoffers (verschillende conflikten)

wapenschild 1993 , St Martinus herstelling 1949 , Stevens faem Jubileum Concordia Heussels , Van Campenhout , braak St.Sebastaan , Klokken van Rossem 1943 ,De verenigde Broeders Ressen Puttemans , Steulens ,De Cuyper Wannes ,Standaard Concordia…

Misboek en Vesperale 1950
Gebedenboekje voor de Jeugd
Meditatie- en gebedenboek voor de vereerders van de H. Antonius (1905)
Mis- en vesperboek, met uitleg (1935)
Misboek voor zon- en feestdagen (1934)
Jezus in het Heilig Tabernakel…

- Gemeenteraadsverkiezing 11 oktober - Volkspartij 1964 - KWB ACV ACW - Gemeentebelangen - Uitslag verkiezingen 1964 - Lijst nr.3 - CVP 1988 : Corneel Van Humbeek, Jef Verbesselt,    Jan Van Ossel, Van Cauwelaert Hendrik, t' Kint, Van    Den Bruel,…

uitnodiging 1966 ,lijst oudstrijders ,vredesfeesten 1945

- politiereglement 1954 - onthaalboekje 1991 - wegwijs in Meise 1982-1988 - ferraris Rossem, oppem 1980 - wandelpaden - Raoul Moyson, dorpszicht   Amelgem ,t'Kint ,Bouchout , Sjoeter, Jan Van   Malderen,Rosiers Gust Bogaerts 103 , Jan Lagae,   Imde,…

Oorlogsbrieven , Slag van Imde . Foto's oudsoldaten : De Prins Hendrik, Van den Brande Jan, De Bauw Charles , Ward Van Keer, Hermans Sylvain. Doodsprentjes gesneuvelden ,Speekkoor , school Ursulinen ,herdenkingen , RIP ,foto beenhouwerij Puttemans,…

-Hulde , foto origineel -lijst oudstrijders -mutatiebrief -verlofbrief - foto krijgsgevangen- doodsprentjes- lidkaart , v.o.s. De Wit- burgerdeugd- jubeljaar 1939-1964- foto De Wit - Willems Jan Frans- Jean Francois Van Den Brande,  oorlogsinvalide-…

Affiche kermis 1937 ,kalender 2012

Jean , Alfons , Edmondus ,invalide identiteitskaart ,foto's Mobilisatie ,

verschillende historische onderwerpen

familie , intimie , toespraken ,

macht en invloed van de monarchie

onderscheidingen , nationale orden

fauna , flora ,natuurbehoud , landschappen , natuurreservaten , bossen van Dieleghem en Jette wielewaal

algemene geschiedenis

België's epische strijd van 14-18. Erelijst van officieren, onderofficieren, soldaten, zeelieden en burgers die vielen voor de verdediging der Belgische haardsteden.

Maximiliaan van Oostenrijk, keizerin Charlotte, Mexico

keizerin Charlotte, Maximiliaan van Oostenrijk, Belgisch expeditieleger Mexico

Kader "onze buurtspoorwegen"
kader met foto's en tekst over de tram in Meise en Wolvertem

kader met foto van de aanleg van de spoorbedding tram (in Meise?)
foto van de aanleg van de spoorbedding tram (in Meise?)

aquarellen van 5 wandelpaden in Meise
5 aquarellen van wandelpaden in Meise:
derde-jagerspad
witherenpad
d'hoogvorstpad
drie-rodespad
kouterpad

uniformknopen WO1?<br /><br />
vondst op Imdekouter
6 uniformknopen en 1 hondenpenning, gevonden op de Imdekouter

fotoalbum over tentoonstelling Retrospectieve Edwin Ganz van 13-21 september 1986 in het kasteel van Boechout

map met krantenknipsels over Edwin Ganz


Beschrijving
plastic map met foto's van de opening van de tentoonstelling Retrospectieve Edwin Ganz 13tot 21 sept. 1986 in het kasteel van Boechout

tekening van E. Ganz
tekening (boerenpaard) van Edwin Ganz

tekening van E. Ganz
tekening met boerenpaard en foto van E. Ganz

vitre chercheuse &quot;La Rencontre&quot; - naar  Edwin Ganz
tekening van E. Ganz op glas, samen met het "werkdocument"

originele potloodtekening van Edwin Ganz
potloodtekening - studie van landschap door Edwin Ganz

Diverse postkaarten van E. Ganz

diverse documentatie over &quot;L&#039; heure du repas&quot; (La Besace) van Edwin Ganz
infobord voor tentoonstelling 1986 over E. Ganz

studie tekening paard - E. Ganz
studie voor schilderij van grazend paard

Diverse postkaarten van E. Ganz

Notes paysage - voyages -peinture<br /><br />
Notaboekje van Edwin Ganz
persoonlijk notaboekje van Edwin Ganz,
nota's over zijn reizen, landschappen, enz ivm met zijn schilderkunst

Boek over verschillende artiesten waaronder Edwin Ganz
Edwin Ganz heeft deze boek gekregen van de gouverneur van de provincie Brabant.

Notaboekje Edwin Ganz
notaboekje van Edwin Ganz, met aanduiding waar zijn werken uit de periode 1925-1929 zich bevinden.
Boekje was oorspronkelijk nagelaten aan Paul Ganz, Basel (Zwitserland)

voorbereiding van Monografie (zie 1104-02-01)

brief van barones d'Hoogvorst aan Edwin Ganz over het onheil met het kasteel van Meise

recente (+/- 2015) en oude foto's (voor 1970) over tram in Imde

6 foto's over tram L van voor 1970, o.a. station Wolvertem

6 ingekaderde foto's over de oude bedding van tram L in Wolvertem, en oud stationsgebouw (+/- 2015)

7 foto’s over tram L van voor 1970

7 foto’s over tram L van voor 1970

7 recente (+:-2015) foto's over de voormalige bedding van tram L in Meise

7 foto’s over tram L van voor 1970

Recente foto’s (+/- 2015) en een oude foto (voor 1970) over tram L in Meise

Briefwisseling met:
- Lindemans
- Eigen Schoon en de Brabander
- Sacré Merchtem
- Marie Van Dievoet
- Paul Leclercq De Sainte Haye

agenda's en verslagen van RvB Berla 2018

verslagen en berichten van RvB Berla 2009

Verslagen Algemene vergadering Berla 2010 en activiteitenverslagen 2008 en 2009

verslagen RvB, AV, en docu over RvB Berla 2008

verslagen + docu vergaderingen RvB berla 2007

verslagen en docu over RvB Berla in 2006

De Asschenaar van 9/9/1945
Gazet van Assche van 20/5/1928

De Sint-Elooikapel en Sint-Elooivieringen te Meise (DUBBEL)
Uitgegeven in het jaar 1985 ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van >

Brabant: de provincie vroeger en nu  (DUBBEL)
Deze monografie werd uitgegeven ter gelegenheid van het 25ste ambtsjubileum van Koning Boudewijn en het Koninklijk bezoek aan de provincie Brabant 24/04/1976

Vlaamsche en Waalsche zoetigheden
Recepten van Vlaamse en Waalse zoetigheden

Na-oorlogsche recepten
Recepten van na de oorlog

Meise (DUBBEL)
Dit boekje werd uitgegeven bij de inwijding van de beiaard te Meise, op 10 juni 1951

9 tijdschriften van WereldRevue 1933-1934
Bevat de onderstaande weekbladen
- 19/01 tot 25/01/1933
- 16/11 tot 22/11/1933
- 23/11 tot 29/11/1933
- 30/11 tot 6/12/1933
- 7/12 tot 13/12/1933
- 14/12 tot 20/12/1933
- 21/12 tot 27/12/1933
- 28/12 tot 3/01/1934
- 22/02 tot 28/02/1934

3 tijdschriften STOP
Maandblad
- 16/11/1944
- 10/12/1944
- 11/03/1945

5 tijdschriften ENVOY 1944-1945
Engels - Belgisch tijdschrift uitgegeven in Londen

Micro magazine
Programma radio-omroep januari 1947

Mercure tijdschrift
Hebdomadaire Belge de Documentation Financière, Economique et Commerciale

2 tijdschriften Fosettes
Le grand hebdomadaire illustré de la femme et de la famille

verzameling herinneringen aan Meise, o.a. lokale figuren, WO2, beiaard, reuzen, gebeurtenissen,...

Krantenknipsel: Jeugdhuis en feestzaal met sluiting bedreigd
Jeugdhuis: Den Droes
Voorzitter: Tom Van Thienen

grammofoonspeler &lt; 1940
oude grammofoonspeler met mechanisch aandrijvingsmechanisme.
Dateert van voor 1940.
Ook 2 doosjes met reserve-afspeelkop, en verschillende reserve-naalden voor de platenspeler.

47 oude grammofoonplaten uit de jaren 1920 - 1950, (schellak) met populaire muziek (Nederlandstalig, Frans, Engels, Duits).
Langspeelplaat
LP
View all 253 items