Erfgoed Berla

Welkom op de website van Berla

De erfgoedkring van de huidige gemeente Meise

Berla Tijdschrift

Dublin Core

Title

Berla Tijdschrift

Subject

heemkunde

Description

Alle onderwerpen met betrekking op de geschiedenis van (oud)gemeenten en (oud)parochies van groot Meise

Creator

Erfgoedvereniging Berla vzw - diverse auteurs

Source

diverse bronnen

Publisher

Erfgoed Berla vzw

Date

van 1983 tot heden

Contributor

diverse

Format

A4 gestencyld, gecopieerd, geniet

Language

nederlands

Type

tijdschrift

Identifier

nummers 1 tot en met 96

Coverage

19de - 20ste eeuw

Collection Items

Voorwoord Betekenis van de naam Berla Berla logo Praatcafé Werkgroepen Kasteel van Boechout Archiefstuk Lidgeld

De Scheldekruisweg van Tony Os 1 /
325 jaar boskapel /
Gheeraet Van Hemelrijck /
Parochieregisters Wolvertem 1 en 2 /
De pastoors van Meuzegem 2 Saerens P.L.
Splintergeschiedenis benamingen /
Lang en gelukkig leven (eeuwelingen) /

De Scheldekruisweg van Tony Os 2 /
De familienaam Pas /
De parochieregisters van Wolvertem /
Huwelijken te Imde 1 /
Splintergeschiedenis inschriften /

De zavelput /
Den heylighen Brixius /
Het toponiem Westrode /
Een raar huwelijk /
Parochieregisters Wolvertem 2 /
De scherprechter

In memoriam Lucien Van Hemeldonck /
Pastoors te Meise St.-Martinus /
Onze muziekmaatschappijen 1 /
Het schoolwezen te Meise /
De kartuizers te Meise /
Ruzie tussen de gildebroeders /
Humor in onze fusiegemeente /
Het hof te Gindertaelen /

In memoriam Jan Van den Eynde /
De schuttersgilde van Meise-dorp /
Gouden bruiloft Heyvaert-Van Hoeymissen /
De Parochieregisters van Wolvertem Huwelijken Imde 3

Beiaardklanken /
Parochieregisters Wolvertem Huwelijken Imde 4 /
De familie Caluwé (1590-1800) in de parochieregisters /
Onderpastoor Bellemans Daniel /
Over de kerk en de klokken in Meuzegem

De pestepidemie te Wolvertem(1667-1670) /
d' Herberghe genaempt Ste-Merten /
De kasteelklok van Bouchout /
Imde, toponomisch bekeken /
Oude foto's gilde /
De tien geboden van de Vlaming 1909.

Het archief van Meise / Kerk en parochie Rossem / Zoals 200 jaar geleden (vlees) /
50 jaar geleden winkel / De school van Rode / Oude foto's kiosk dorpsplein /
Eiland

Kosters en kosterschap te Meise / De fresco's (muurschilderingen) van de St.-Martinuskerk / 20 jaar K.W.B.-Westrode

erfgoed / sociaal-cultureel


De school van Sint - Brixius Rode / Uit het notitieboek van H.Servaes / De schrikkelijke misdaad te Meysse / De clock van Rossem
Onze muziekmaatschappijen 2 /Meise miste een kans / De 'Garde-Civique' van Meise

In memoriam J.L.t' Kint / De Brabantse omwenteling / De vondst in het steengruis / Foto's werken Edwin Ganz / De malle -post.

Ganz Edwin / Dag Sylvie Haeck

Toespraken Edwin Ganz-tentoonstelling /
Rademaekers Jozef pastoor

Mgr Alfred Daelemans, doctor honoris causa / De familie Bogaerts / Het dialect van Meise 1 / Gedenkpenningen 1 / August De Boeck / Foto's inwijding standbeeld d'Hoogvorst / Een musicus uit Meise / Foto jubelfeest Ba-tist 30 mei 1926.

Afscheid pastoor Geysen / Loflied voor Oppem / Een minnelijke schikking /
Gedenkpenningen 2 / Familie Bogaerts 2 /
Kapellekensdag / Eerste automobiel 1909 /
Een stukje Leembosch, Linbosch, Limbos /
Fanfare Concordia brieven en foto's /
Foto…

De kapel van Amelgem 1637-1987

Bie Boon, nieuwe pastoor in Meise / Gillisjans - Van Hemelrijck / Davidsfonds 1927-1952 / Zo maar ...dorpsfiguren / Foto's Wolvertem / Het dialect van Meise 3

Ons dorpje / De Smedt Joannes Dionysius/
Toen kwam de greef .../ Oude spreuken en gewoonten / Petrus Gillisjans

Meise historische stoet rond de heren van Bouchout / Van Pastorie tot Rustoord /
50 jaar geleden spoorweg

Graven naar het verleden / Van Doorslaer Gaston en trekpaarden / Plaatsnamen te Wolvertem 1 / Foto gemeenteplein

Plaatsnamen te Wolvertem 2 / De slot- kapel van Boechout / Het gemeentelijk onderwijs Rossem 1


Uit de exellente cronycke van Brabant / Plaatsnamen in Wolvertem 3 / Familie D' Ours / Tijdskalender een greep in de geschiedenis / Herinneringen onderwijs Rossem / Het gemeentelijk onderwijs Rossem 2

Beiaard 10 juni 1951

Baron d' Hoogvorst / Plaatsnamen te Wolvertem 4 / Het gemeentelijk onderwijs Rossem 3 / Amelgem viert Albert Van Doorslaer / Wolvertem in computer

Nieuwjaar gifte / Gillisjans Jaak 22.7.1896 - 25.9.1989 / Nieuwjaarke zoete ons verken...te Nerom / De Mars Charles (+1907) / Het gemeentelijk onderwijs Rossem 4 / de la Marck

Cost ick, mocht ick, dorst ick, wist ick, so sou ick / Opnieuw aan de slag / Heemkunde /
Het gemeentelijk onderwijs Rossem 5 /
Van de Woestijne Karel in Meise / Spinnael Frans koster / Sint - Brixius / Een oud verhaal / Bogaerts August 100 jarige…

Kardinaal Sterckx herdacht / Kardinaal Sterckx en zijn tijd / Kardinaal Sterckx in de St.-Michielskatedraal in Brussel / Een kostbare kelk geschonken aan kardinaal Sterckx / Herinneringen aan kardinaal Sterckx

Turn en Tassis in onze gemeente / Soldaten van Napoleon 2 / Een pennentwist met historische gevolgen / Voor een militaire groet...gen. de Hennin / Een tikkeltje ondeugend maar waar / Feyen Jan Norbertijn / Aan Jan Feyen

Het hof van Meise / Turn en Tassis 2 / Stoet
Thomas - Philippe kardinaal d' Alsace.

d' Hoogvorst hulde / d' Hoogvorst cantate

Soldaten van Napoleon 3 / Een gemiste kans huis d'Hoogvorst Brussel / Prinses Charlotte, keizerin van Mexico / Het Brabantse heuvellandschap / Vos Herman

Sjoeterstoren te Westrode 1 / Had St.-Brixius Rode ook zijn priester Daens? / The lady in Black

In memoriam Bellemans René / Sjoeterstoren te Westrode 2 / Die van " Van Humbeeck" / Familiekunde /
Spaarmaatschappij Zorg Vooruit

Een duifje / Oorlogsherinneringen van een Meisese dwangarbeider / Oorlogsdagboek Petrus Huygens / Geschiedenis van de gemeente / Gemeenteverkiezingen sinds 1838 / Open monumentendag 1994 : het vervoer.

Het kapelleke in 't Kasteelveld / Den drijpikkel in Imde / Kerkschatten in onze parochies / Café De Rozenboom 1 / Becker Jan Pastoor

Over lesgeven in Oppem / Café De Rozenboom 2 / Obiits in de Sint - Martinus - kerk

Meise, het mooiste dorpke / De pachthoven van Oppem 1 / Vroomheid en kant te Meise / Soldaten van Napoleon 4 /
Café De Rozenboom 3

Oppem in de kijker / De oude pachthoven van Oppem 2 / Peleman Bert te Meise /
Café De Rozenboom 4 / Het vervoer door de tijden heen / Toponomie Meise-Oppem-Rode / Drie eeuwen geschiedenis van St.-Sebastiaansgilde Rode / Knokke - Heist zomer 1995 /…

De musicerende mens / Oude Meisese geslachten - Verbelen / St.-Sebastiaans-gilde St.-Brixius Rode 2 / Toponomie Meise-Oppem-Rode 1 / Café De Rozenboom 5 / Lezers Schrijven: Rozen- boom / Lisette Haeck / Altijd weer opnieuw - Wis va Criaal

Toen was er nog leven in de brouwerij /
Oude Meisese geslachten - van den Brande / Het vervoer door de tijden heen /
Onderpastoor Judocus Raessens / Café De Rozenboom / Geheimen van de heraldiek / Toponomie Meise-Oppem-Rode 2

Het vervoer door de eeuwen heen 2 / Oude Meisese geslachten - Jacobs / Café De Rozenboom 6 / Toponomie Meise-Oppem-Rode 3 / Uit mijn tijd / Zoveel verschil was er niet / Brabantse klederdracht in inboedels

Rond de kerk van Oppem / Oude Meisese geslachten - Bessems / Het vervoer door de tijden heen 3 / Toponomie Meise-Oppem-Rode 4 / Het is nooit te laat : onderwijs

Omtrent het Hof Klein Nerom 1 / Een dorp vergeten door Herman Vos / Oude Meisese geslachten - Berlijs / Uit het verleden - dorp / Het hof te Steene / Toponomie Meise-Oppem-Rode 5

Broederliefde - Broederleed gedicht 40-45 / Omtrent het Hof Klein Nerom 2 / De zusters uit Wolvertem / Oude Meisese geslachten : de Hertoghe / Het hof achter de kerk van Oppem / 50 jaar Chiro Sint - Martinus: ? / Toponomie Meise-Oppem-Rode 6 : Van…

Een terreurbom op Meuzegem / Het hof te Nerom (ter Schriek) / Oude Meisese geslachten - de Hertoghe 2 / In memoriam Mgr. Daelemans / Westrode anno 1920 herleeft op toneel / Het toneelleven in Meise (1925-1998) 1 / Toponomie Meise-Oppem-Rode 7

Een Schotse adellijke familie te Meise ? /
Sprokkelingen / Oude Meisese geslachten : Caluwaerts / Het toneelleven in Meise 2 / The flandria boys / Uit de kinderjaren van Jean Vandiest / Toponomie Meise-Oppem-Rode 8

Een merkwaardige vrouw barones d'Hoogvorst / Oude Meisese geslachten -Van den Eynde / Burgemeesters van Wolvertem / Pastoors van Sint - Laurentius Wolvertem / Jules Van Campenhout, burgemeester / Een eeuw herbergen in Wolvertem / Een geschil te…

De wasserij en strijkerij "Mon rêve" / Enige notities over vorige stambomen / Oude Meisese geslachten - Van den Eede /
Hoofdonderwijzers van Wolvertem /
Onderpastoors van Sint - Laurentius /
Gestolen koe gedijt niet / Toponomie Meise-Oppem-Rode /…

t Schooltje van Oppem / De kap van zuster Thecla / Oude Meisese geslachten -van der Bruggen / Uit de parochieregisters - De Boeck / Edwin Ganz en het Brabantse trekpaard / Toponomie Meise-Oppem-Rode / Toneelleven te Meise 4

Man uit Wolvertem vermoord / De schoolstrijd (1879 - 1884) / Jules Van Campenhout vertelt... / Oude Meisese geslachten - Meyskens / Westrode 100 jaar parochie / Toponomie Meise-Oppem-Rode

Van herbergier-hovenier tot drukker /
Een grensgeval .../ Oude Meisese geslachten - van Mispelterre / Toneelleven in Meise : 't En zal 2

De inboedel van een hofstede te Meise /
Litanie van de heilige Appolonia / Oude Meisese geslachten -Van Rode / Het toneelleven in Meise 5 / Wie deed wat in 1940 te Wolvertem

De slag van Imde (dagboek vrederechter) /
Oude Meisese geslachten -Heynsman /
Meise en de Brabantse omwenteling /
Heemwandeling in Nieuwenrode / Het toneelleven in Meise 6

Turn en Tassis in Wolvertem / Uit het Nieuws- en Annoncenblad / Oude Meisese geslachten - Machiels / Guido Gezelle en Hammenecker 1

Twee koppen van Derre / Een kasteel- en dorpsfeest in Meise / De familie Wijns uit Wolvertem / Het toneelleven in Meise 7 /
Guido Gezelle en Jan Hammenecker 2 /

Sterven en begraven in Wolvertem 1 / Oude Meisese geslachten - van der Linden / Berla gaat op reis / Het toneelleven in Meise 8 / Guido Gezelle en Jan Hammen - ecker 3

De slag van Imde / Oude Meisese geslachten - Lauwers / De duivelsschuur in de stoet / Soldaten van Napoleon 5

De geschiedenis van Wainne Pit / Sterven en begraven in Wolvertem 2 / Het standbeeld van d' Hoogvorst te Meise /
Sterven en begraven in Wolvertem 3 /
Charlotte en Maximiliaan / Het toneelleven in Meise 9 / De vlasteelt in Nieuwenrode /
De…

De Brusselsesteenweg 1930-1935 / Genealogie - De Wachter / Piloot wou ik worden / Kerkelijk leven in Meuzegem en Imde / Het toneelleven in Meise 10 /
Naslagwerkje van Jef Heyvaert

De waanzin van Charlotte / De Molenbeek te Wolvertem / De Brusselsesteenweg 1930 - 1935 2 / Mijmeren aan de Birrebeekkapel / Kerkelijk leven in Meuzegem en Imde 2 / In memoriam Albert Van Doorslaer / Het toneelleven in Meise 11

Kroniek van St.- Brixius Rode / De familie Wijns uit Wolvertem / De Brusselsesteenweg 1930 - 1935 3 / Het toneelleven in Meise 12

Nieuwenrode, gehucht van Meise / De gemeenteschool van Rode / De bronnen te Wolvertem / Het toneelleven in Meise 13 /
Soldaten van Napoleon 7 / Zomertentoonstelling Waalre / Uit de oude doos - pro justitia Karel Van Campenhout /
Abt Jan Baptist…

Van Hemeldonck-Van Antwerpen in memoriam / Rode had een statie /
Priesters uit Wolvertem / Stamboom familie Krokaert / Het toneelleven in Meise 14

Abdij van Grimbergen 1775(transacties met Meise) / De houtzagerij Jan De Cock / Het Sint - Lutgardisbeeld (2 slot) / De historie van "Den Triomf" (toneelleven 16)

Sint - Lutgardisbeeld is terug / Wolvertemse kloosterlingen / De klokken van Wolvertem / Het toneelleven in Meise 15 / Paul De Ridder spreekt over Brussel /
Lied "Kafee De nuuve wêrëlt"

Meise en zijn beiaard / Het Sint - Lutgardisbeeld 3 / Het bos te Nerom onder Wolvertem / Belgische vrijwilligers in Mexico / Toponomie Meise-Oppem-Rode

Volkstelling 1693 Meise / Leningsakte 1685 / Verslag van Wolvertem 1914-18 / Toponomie Karreel - Klipper / Boekbespreking Beiaard van Meise / Het toneelleven in Meise 17

De familie Petrus Schampaert / Lijkreden van Georges t' Kint / Afstammelingen Steenackers / De Mariakapel te Rode / Het toneelleven in Meise 18 / Over de toponiem Kiebus / Toponomie Meise-Oppem-Rode

Vilvoorde, hertogelijke stad / De windmolen van Brussegem / Sprokkelingen / Afstammelingen van Petrus Lacost / Het toneelleven in Meise 19
Toponomie Meise-Oppem-Rode

De familie Van den Broeck - Dierickx / Een fietstocht met hindernissen in oorlogstijd /
Het leven te Wolvertem bijna 100 jaar geleden / De jaarlijkse ommegang in Amelgem in de 18de eeuw / Het toneelleven in Meise 20

Geschiedenis van Vilvoorde / Frans Huysmans, missionaris / De parochieregisters van Rossem / Het toneelleven in Meise 21 / Zoals d' ouden zongen Weverberg, Van de Bruel

Arthur Meulemans en Jan Hammenecker /
Uitstap naar Mechelen / Zoals d'ouden zongen : Wijns / Het toneelleven in Meise 22

Arthur Meulemans en Jan Hammenecker /
Wind- en watermolens in Meise / Het toneelleven in Meise 23 / Zoals d'ouden zongen - De Boeck

Arthur Meulemans en Jan Hammenecker /
Dienstplichtigen uit Meise van de klas 1810 / Wind- en watermolens te Meise / Het toneelleven in Meise 24 / Zoals d' ouden zongen De Cock-Van Campenhout /
Register der dopen Wolvertem - Rossem I

Arthur Meulemans en Jan Hammenecker IV:
Herman Van Campenhout, jeugdauteur en rasecht Meisenaar / Wind- en watermolens te Meise / Het toneelleven in Meise 25 / Zoals d' ouden zongen - Van den Brande,Van Mileghem / Register der dopen nr.21…

Bijnamen in de gemeente Meise van de 8 kerken / Wind- en watermolens in Meise /
Het toneelleven in Meise 26 : 1920-2005 /
Zoals d'ouden zongen - Baudewijns /
Register der dopen nr.21 pag. 11-21 Deel 3 1657-1668

Wijn en wijnbouw eertijds in Meise / Erfgoed Meise I / Wind- en watermolens in Meise / Het toneelleven in Meise 27 : 1920 - 2005 / Zoals d'ouden zongen Van Buggenhout / Register der dopen nr.21 pag. 31 - 40 Deel IV 1657-1800

Baron van der Linden d'Hoogvorst / Erfgoed Meise II /
Notariaat Felix De Kinder te Brussel / Hinderlijke inrichtingen / Het toneelleven in Meise 28 / Register der dopen nr.21 blz.41-50 Wolvertem-Rossem

De pastorie te Oppem / Erfgoed Meise III /
Zoals d' ouden zongen / Het toneelleven in Meise 29 / Register der dopen Wolvertem - Rossem

Een blauwe vogel, gebroken in het korenveld / De eerste 12 jaren van de Chirojeugd van Westrode / Erfgoed Meise IV / De tram in Wolvertem / Register der dopen Wolvertem - Rossem 7

Onwettige houtkap in het Leefdaalbos /
Terugblik in het verleden Bluschtroepen /
Erfgoed Meise V / Zoals de ouden zongen Schrijnwerkersfamilie Wijns / Register der dopen Wolvertem - Rossem 8

Bouwhistorische verkenning pastorie van Meuzegem / Fotovraag soldaat
Vonnis Raede van Brabant 1714 / Erfgoed Meise VI / Register der dopen Rossem

Jan Hammenecker te Westrode (1927-1932) II / Zoals d' ouden zongen Gillisjans beenhouwer / Bouwhistorische verkenning pastorie Meuzegem / Erfgoed Meise VII /
Register der dopen Rossem 10

De bende van Jongbloedt in Imde /
Historische nota's over de parochie Rossem / Register der dopen nr.21 deel 11

Jan Hammenecker te Westrode (1927-1932) III / Gevecht in 's Heren Kam te Imde/ Erfgoed Meise VIII Chiro Meise / De rennersfamilie Thielemans in Wolvertem /
Brandbrieven 1793 / Register der dopen - Rossem 12

Molen van Nieuwenrode / Cockaert vanaf 1695 / Historische nota's over St.-Brixius - Rode / Erfgoed Meise IX Beiaard / Het tuincenter Vanhie te Wolvertem / Register der dopen nr.21 1657-1800

Jan Hammenecker IV / Een gevecht aan de plaats de boomkens / Over de gerestaureerde glasramen van St.-Brixius - Rode / Erfgoed Meise X / Register der dopen deel 14 1657 - 1800

Hof te Lovegem / Cornelius Van Gestel /
Register der dopen deel 15 1657 - 1800

Sint-Elooi
Meise na de oorlog
Meer over Meise

Het Onze Lieve Vrouwhof / Het vrouwenklooster van Nieuwenrode / Meisewonderen 2 Pastorie St.-Martinus Meise
Van druif tot wijn

Hof gen. De Keyser / Westrode 1914 - 15 /
Meisewonderen St.-Elooikapel / Rampzalige voedselvergiftiging in Oxdonk / De familie De Keersmaecker

Het hof te Breem akias de breemhoeve / Herbergen te Nerom en Westrode / Meisewonderen Kasteel van Boechout

Het hof genaamd het Eiksken / Herbergen te Nerom en Westrode / Meisewonderen Kerk Oppem

Berla of waterken / De pastorij van St.-Martinus / Naamgenoten Meise / De pastoors van Meuzegem 1

Veraf en toch dichtbij Stamb. Van Den Moortel O.L.V.hoeve / Gemeentebelastingen 1942 / Sint - Martinuskerk Meise / Cornelius Van Gestel /
Bouwhistorische beschrijving van de pastorie Rossem

Reuzen Jan en Mie
Bron en Baggestraat

Jeugdraad Meise 50: Het prille begin
Het Godshuis van Wolvertem
Kroniek van Het Hof te Breem - alias De Breemhoeve

De Sint-Martinuskerk van Meise
Het Chiroheem van Meise
Oud tramstation van Wolvertem
De Sint-Stefanuskerk van Oppem
De kerk van Rossem

Berla Tijdschrift nr 106
André Moonens - Kijk... Duiven! (deel 1)

Berla Tijdschrift nr 107
André Moonens - Kijk... Duiven! (deel 2)

Berla Tijdschrift nr 108
- Een gevecht te Slozen
- De meisekes en hun Meiselied
- Kroniek van « Het Speelgoedt van Imde »

Berla Tijdschrift nr 109
Open Monumentendag 2016: Het Gemeentehuis van Wolvertem

Berla Tijdschrift nr 111
- DE BEWOGEN GESCHIEDENIS VAN DE VILLA NEROMHOF
- DE SINT-MARTINUSKERK EN ZIJN MUURSCHILDERINGEN
- OUDE GEBRUIKEN BIJ HET PIKKEN, BINDEN, EN INHALEN VAN DEN OOGST (MEYSSE)
- HENDRIK-JOZEF DE SMEDT, EEN BURGERSLACHTOFFER UIT MEUZEGEM
- EEN…

Berla Tijdschrift nr 112
- Het korte leven van soldaat P.J. Sammels.
- De symboolbloemen voor de eerste wereldoorlog.

https://erfgoedberla.be/archief/tijdschrift/Berla_nr_145_-_november_2022.pdf

https://erfgoedberla.be/archief/tijdschrift/Berla_nr_146_-_januari_2023.pdf
View all 147 items