Erfgoed Berla

Welkom op de website van Berla

De erfgoedkring van de huidige gemeente Meise

Mevrouw Holvoet

Dublin Core

Title

Mevrouw Holvoet

Description

in het leven : Paula Goethals

Collection Items

- Blessés d' Impden soignés au château (1914) (schrift, 15 blz.) (schriftje met namen van de gewonde soldaten, ook Duitse, verzorgd op het kasteel op 24 augustus 1914)- transcriptie van bedankingsbrieven- krantenknipsel van onthulling monument-…

- Impden Volkssoep vluchtelingen 1917 (schrift "Le Studieux")- Impden Volkssoep 1917 (rood schriftje)

- parodie : Beklag van den Keizer (NL)- parodie : evolutie van de snorren aan het westelijk front (FR)- drukwerk : "La déportation des chômeurs" - Patriotisme et Endurance- geschreven anti-Duitse propaganda- 3 krantenknipsels 1915 - illegale…

- fragment Zeppelin
- illegale propaganda
- correspondentie Goethals
- teksten van liederen
- krantenknipsels

- "Evolution d' une Paire Impériale sur le Front Ouest" (spot-tekst over de snorren van de frontsoldaten) - gedrukte teksten van Kardinaal Mercier - idem van de bisschop van Gent

- namen van krijgsgevangenen uit de parochies Wolvertem, Meuzegem, Imde, Westrode, Rossem
- 6-tal documenten en brieven over het leveren van hulpgoederen aan krijgsgevangenen

Schriftje met vermelding van datum, bestemmeling, kostprijs

Map met de namen van krijgsgevangenen uit de gemeente Wolvertem

Eigendommen later in het bezit gekomen van de familie Goethals

Soldaten waarvan de dossiers in te zien zijn in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Bewaard in enveloppe

Verzamelmap met verschillende krantenknipsels

- brieven van- en aan Paula Goethals - kwitantie taks op rijwielen 1914

- foto van Joseph Goethals (1885- ?) in legeruniform
- foto van een geschilderd portret van Paula Goethals (1898)
- foto van de 4 kinderen Holvoet (Jacques, Walnic, Anne-Marie, Meurice) (1930)

metalen deel van een zeppelin (LZ35), verongelukt op 07/06//1915 in Sint-Amandsberg

persoonlijke briefkaarten van krijgsgevangen soldaten (WO1) uit Wolvertem, Imde, Meuzegem,... met bedanking voor de ontvangen hulppakketten

enkele facturen en lijstjes ivm met hulppaketten aan krijgsgevangenen WO1

Chez M. Adolphe Max, Captif des Boches (1917)
La commémoration de la victoire de lYser au Havre (1916)
L'ame en paix dans la guerre (1916)
Quelques dates mémorables de l'année 1914

diverse briefwisseling, adressenlijsten, kostprijs enz. van de voedselhulp aan krijgsgevangenen tijdens WO1.<br /><br />
La Cantine du soldat prisonnier
briefwisseling gericht aan de juffrouwen Goethals
inhoud van de hulppakketten voor krijgsgevangenen
kostprijs van de hulppakketten voor krijgsgevangenen
namenlijst + adres van krijgsgevangenen

beschrijving van de slag van Imde, gepubliceerd in het bulletin belge des sciences militaires van 09/1926 (p. 231-248)
"relation succinte"
View all 23 items