Erfgoed Berla

Welkom op de website van Berla

De erfgoedkring van de huidige gemeente Meise

Berla Tijdschrift

Dublin Core

Title

Berla Tijdschrift

Subject

heemkunde

Description

Alle onderwerpen met betrekking op de geschiedenis van (oud)gemeenten en (oud)parochies van groot Meise

Creator

Erfgoedvereniging Berla vzw - diverse auteurs

Source

diverse bronnen

Publisher

Erfgoed Berla vzw

Date

van 1983 tot heden

Contributor

diverse

Format

A4 gestencyld, gecopieerd, geniet

Language

nederlands

Type

tijdschrift

Identifier

nummers 1 tot en met 96

Coverage

19de - 20ste eeuw

Collection Items

Voorwoord Betekenis van de naam Berla Berla logo Praatcafé Werkgroepen Kasteel van Boechout Archiefstuk Lidgeld

De Scheldekruisweg van Tony Os 1 /
325 jaar boskapel /
Gheeraet Van Hemelrijck /
Parochieregisters Wolvertem 1 en 2 /
De pastoors van Meuzegem 2 Saerens P.L.
Splintergeschiedenis benamingen /
Lang en gelukkig leven (eeuwelingen) /

De Scheldekruisweg van Tony Os 2 /
De familienaam Pas /
De parochieregisters van Wolvertem /
Huwelijken te Imde 1 /
Splintergeschiedenis inschriften /

De zavelput /
Den heylighen Brixius /
Het toponiem Westrode /
Een raar huwelijk /
Parochieregisters Wolvertem 2 /
De scherprechter

In memoriam Lucien Van Hemeldonck /
Pastoors te Meise St.-Martinus /
Onze muziekmaatschappijen 1 /
Het schoolwezen te Meise /
De kartuizers te Meise /
Ruzie tussen de gildebroeders /
Humor in onze fusiegemeente /
Het hof te Gindertaelen /

In memoriam Jan Van den Eynde /
De schuttersgilde van Meise-dorp /
Gouden bruiloft Heyvaert-Van Hoeymissen /
De Parochieregisters van Wolvertem Huwelijken Imde 3

Beiaardklanken /
Parochieregisters Wolvertem Huwelijken Imde 4 /
De familie Caluwé (1590-1800) in de parochieregisters /
Onderpastoor Bellemans Daniel /
Over de kerk en de klokken in Meuzegem

De pestepidemie te Wolvertem(1667-1670) /
d' Herberghe genaempt Ste-Merten /
De kasteelklok van Bouchout /
Imde, toponomisch bekeken /
Oude foto's gilde /
De tien geboden van de Vlaming 1909.
View all 126 items